Pomoc Dzieciom w Rogu Afryki oraz z Turcji i Syrii

Z początkiem roku Uczniowie naszej szkoły przystąpili do akcji  Pomoc Dzieciom w Rogu Afryki pod patronatem UNICEF. W związku z trzęsieniem ziemi w Turcji i Syrii wsparliśmy także dzieci z tych krajów .

Dzięki ofiarności Rodziców, Uczniów i Nauczycieli przekazaliśmy na wyżej wymienione akcje 800 zł.

Dziękujmy wszystkim ofiarodawcom za włączenie się w akcję. To wspaniałe, że mamy tylu członków naszej społeczności o tak wielkich sercach.

На початку року учні нашої школи долучилися до акції «Допомога дітям на розі Африка» під патронатом ЮНІСЕФ. 
У зв’язку із землетрусом у Туреччині та Сирії ми також підтримали дітей з цих країн.
Завдяки щедрості батьків, учнів та вчителів ми пожертвували 800 злотих на вищезгадані акції.
Дякуємо всім донорам за те, що долучилися до кампанії. Чудово мати так багато членів нашої спільноти з такими великими серцями.

UNICEF jest skrótem od „United Nations Children’s Fund” (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci). Pierwsza nazwa organizacji brzmiała „United Nations International Children’s Emergency Fund”, to właśnie od tej nazwy pochodzi skrót. UNICEF promuje prawa i dobrobyt każdego dziecka.
UNICEF to organizacja działająca na rzecz dzieci w 190 krajach świata. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej – UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.

UNICEF розшифровується як «Дитячий фонд ООН». Перша назва організації було «Міжнародний дитячий фонд ООН», саме від цієї назви і походить абревіатура. UNICEF сприяє забезпеченню прав та добробуту кожної дитини.
UNICEF – організація, яка працює для дітей у 190 країнах світу. Від життєво важливих щеплень до будівництва шкіл до негайної допомоги у разі гуманітарної катастрофи, UNICEF робить все можливе, щоб покращити життя дітей. Вона працює в маленьких селах і з урядами, тому що вважає, що кожна дитина, незалежно від народження, кольору шкіри або релігії, має право на здорове і безпечне дитинство.