konkurs LEON z języka angielskiego

UWAGA UCZNIOWIE KLAS IV !

Konkurs przedmiotowy Leon z języka angielskiego, który ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych. Chęć udziału w teście jest także motywacją do nauki słownictwa i gramatyki niezbędnych do rozwiązania zadań. Zakres testu dostosowany jest do norm programowych realizowanych w szkołach podstawowych. Konkurs ma formę testu składającego się z zadań zamkniętych i otwartych. W każdym pytaniu może być jedna, dwie lub więcej poprawnych odpowiedzi. Czas trwania konkursu wynosi 45 minut.

Warunkiem przystąpienia szkoły do ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego jest zgłoszenie co najmniej 10 uczniów ze szkoły i uiszczenie opłaty w wysokości 15 zł za uczestnika.


Sesja jesienna 2023 odbędzie się w szkole: 13 – 15.11.2023


DLA UCZESTNIKÓW PRZEWIDZIANE SĄ NAGRODY I DYPLOMY

Serdecznie zapraszam do udziału KLASY 4a, 4b, 4c, 4d – zgłaszajcie się do pani Kingi Sadowskiej lub swojego nauczyciela angielskiego .

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 12 PAŹDZIERNIKA.

PLALKKAT PRZEDSTAWIA LOGO KONKURSU leon- NAPIS LEON W RÓŻNYCH KOLORACH KAŻDA LITERKA

Leon предмет олімпіади з англійської мови, який має на меті перевірити знання мови. Готовність брати участь у тесті також є мотивацією до вивчення лексики і граматики, необхідних для вирішення поставлених завдань. Обсяг тесту адаптований до стандартів навчальних програм, впроваджених у початковій школі. Конкурс проходить у формі тесту, що складається із закритих і відкритих завдань. У кожному питанні може бути один, два і більше правильних відповідей. Тривалість змагань – 45 хвилин. Умовою участі школи у загальнонаціональному олімпіаді з англійської мови є реєстрація щонайменше 10 учнів зі школи та сплата внеску в розмірі 15 злотих за кожного учасника. Осіння сесія 2023 року буде проводитися в школі: 13 – 15.11.2023
ПРИЗИ ТА ДИПЛОМИ НАДАЮТЬСЯ УЧАСНИКАМ Сердечно запрошую Вас взяти участь КЛАСИ 4a, 4b, 4c, 4d – звітуйте перед пані Кінгою Садовською або вашим викладачем англійської мови – КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК ДО 12 ЖОВТНЯ.