„Jesienne drzewo” – szkolny konkurs plastyczny

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie plastycznym pt.: „Jesienne drzewo”. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów i promowanie dziecięcej twórczości.

Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy plastycznej dowolnego formatu i w dowolnej technice. Do pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą. Prace należy wykonać indywidualnie i dostarczyć do 23 października do sali 12, albo do świetlicy szkolnej, budynek A.

Ocenie prac podlegać będzie: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność i pomysłowość pracy, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy oraz estetyka wykonania.

Do 27 października zostanie ogłoszona lista zwycięzców konkursu i zorganizowana wystawa prac.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni upominkami, wyróżnieniami i dyplomami.

Nauczyciele – Renata Kanwiszer i Karolina Przewoźniak.

rysunek jesiennego drzewa z napisem konkurs jesienne drzewo dla klas 1-3

«Осіння ялинка» – шкільний конкурс творчості

Щиро запрошуємо учнів 1-3 класів взяти участь у мистецькому конкурсі на тему: «Осіннє деревце». Метою конкурсу є розвиток художніх талантів учнів та сприяння розвитку дитячої творчості.

Завданням учасників буде створення художнього твору будь-якого формату та техніки. До роботи додається картка з ім’ям, прізвищем та номер класу. Роботи повинні бути виконані індивідуально і принесені до 23 жовтня в кімнату 12 або до світлиці школи, будинок А.

Оцінюватимуться: загальне художнє враження, оригінальність та винахідливість роботи, підбір та використання матеріалів, внесок та естетичність виконання.

До 27 жовтня буде оголошено список переможців конкурсу та організовано виставку робіт.

Автори кращих робіт будуть нагороджені подарунками, відзнаками та дипломами.

Викладачі – Рената Канвізер та Кароліна Пшевозняк.