Konkurs Plastyczny Chromosomniaki

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Chromosomniaki”

Tworzenie maskotek, pacynek oraz kukiełek w związku z obchodami Dnia Osób z Zespołem Downa

1.Celem konkursu jest:

– zainteresowanie uczniów problematyką niepełnosprawności, szczególnie osób z Zespołem Downa. 

– propagowanie włączania osób niepełnosprawnych do życia społecznego

– uwrażliwianie rozwijanie zdolności plastycznych

2. Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Również dla uczniów z klasy czwartej , piątej , szóstej, siódmej i ósmej.

3. Prace konkursowe;

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie maskotki, kukiełki lub pacynki, która stworzona została z dwóch skarpetek nie do pary. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

5. Popisane (imię i nazwisko ucznia oraz klasa) prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 18.03.2024 r. do sali 15, 55 lub 11.

6. Przebieg konkursu:

Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja konkursowa 20.03.2024r. Prace konkursowe wyeksponujemy na wystawie w Dniu Osób z Zespołem Downa czyli 21.04.2024r. Nagrody przyznamy za zajęcie I, II i III miejsca, w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 1-3 i 4-8). Dopuszcza się możliwość przyznawania wyróżnień. Komisja oceniać będzie: zgodność pracy z tematem, dokładność i estetykę wykonanej pracy, ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość, samodzielność.

Wyniki konkursu oraz galeria prac zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, Facebooku oraz w Dzienniku Librus. Dlatego wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację.

Organizatorzy: Katarzyna Janowska, Aleksandra Zjawiona oraz Agnieszka Kośmider

rysunek dwóch skarpet maskotek kolorowych z napisem konkurs Chromosomniaki

ПРАВИЛА МИСТЕЦЬКОГО КОНКУРСУ

«Хромосома»

створення талісманів, ляльок, маріонеток у зв’язку зі святкуванням Дня людей з синдромом Дауна

1. Метою конкурсу є: – інтерес студентів до питання інвалідності, особливо людей з синдромом Дауна.  – сприяння включенню людей з інвалідністю в суспільне життя – сенсибілізація, розвиток художніх здібностей

2. Учасники Конкурс призначений для дітей 1-3 та 4-8 класів.

3. Конкурсні роботи; Завдання конкурсанта – виготовити талісман, маріонетку або маріонетку, яка зроблена з двох непоєднуваних шкарпеток. 

4. Кожен учасник може подати на конкурс одну роботу.

5. Письмові (ім’я та прізвище учня та класу) конкурсні роботи мають бути доставлені до 18.03.2024 р. на кімн.

6. Хід конкурсу:

Результати конкурсу будуть підведені конкурсною комісією 20.03.2024 року. Конкурсні роботи будуть представлені на виставці до Дня людей з синдромом Дауна, тобто 21.04.2024 року. Призові місця будуть вручені за перше, друге та третє місце у двох вікових категоріях (1-3 та 4-8 класи). Нагороди можуть бути присуджені. Комісія оцінюватиме: відповідність роботи тематиці, точність та естетичність виконаної роботи, загальну художню виразність, винахідливість та самостійність.

Результати конкурсу та галерея робіт будуть опубліковані на сайті школи, сторінці у Facebook та в журналі Librus. Організатори: Катажина Яновська, Александра Зявіона, Аґнєшка Космідер