Harmonogram Rad Pedagogicznych, zebrań i konsultacji

Rady Pedagogiczne w roku szkolnym 2023/2024

Lp.datagodz.rodzajuwagi
1.14 września 202315.00organizacyjna 
2.12 paździer. 202315.00organizacyjna 
3.09 listopada 202315.00śródokresowa 
4.14 grudnia 202315.00organizacyjna 
5.16 stycznia 202414.00klasyfikacyjnaskrócone lekcje
6.18 stycznia 202415.00okresowa 
7.07 marca 202415.00organizacyjna 
8.11 kwietnia 202415.00śródokresowa 
9.09 maja 202415.00organizacyjna 
10.11 czerwca 202414.00klasyfikacyjnaskrócone lekcje
11.13 czerwca 202415.00końcoworoczna 

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Lp.datagodz.rodzaj
1.14 września 202318.00zebrania
2.12 paździer. 202318.30konsultacje
3.09 listopada 202318.30zebrania
4.14 grudnia 202318.30konsultacje
5.18 stycznia 202417.00zebrania okresowe
6.07 marca 202418.30konsultacje
7.11 kwietnia 202418.30zebrania
8.09 maja 202418.30konsultacje
9.11 czerwca 202317.00zebrania końcoworoczne