Harmonogram Rad Pedagogicznych, zebrań i konsultacji

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Lp.

data

godz.

rodzaj

uwagi

1.

08 września 2022

15.00

organizacyjna

 

2.

06 październik  2022

15.00

organizacyjna

 

3.

10 listopada 2022

15.00

śródokresowa

 

4.

08 grudnia 2022

15.00

organizacyjna

 

5.

05 stycznia 2023

14.00

klasyfikacyjna

skrócone lekcje

6.

09 stycznia 2023

15.00

okresowa

 

7.

02 marca 2023

15.00

organizacyjna

 

8.

13 kwietnia 2023

15.00

śródokresowa

 

9.

11 maja 2023

15.00

organizacyjna

 

10.

06 czerwca 2023

14.00

klasyfikacyjna

skrócone lekcje

11.

12 czerwca 2023

15.00

końcoworoczna

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Lp.datagodz.rodzaj
1.08 września 202218.30zebrania
2.06 październik 202218.30konsultacje
3.10 listopada 202218.30zebrania
4.08 grudnia 202218.30konsultacje
5.10 stycznia 202317.00zebrania okresowe
6.02 marca 202318.30konsultacje
7.13 kwietnia 202318.30zebrania
8.11 maja 202318.30konsultacje
9.13.czerwca 202317.00zebrania końcoworoczne