Informacja dotycząca korzystania z boisk Orlik

W związku z zakończonym okresem bezpłatnego funkcjonowania boisk typu ORLIK
wprowadzamy odpłatność za wynajem z rezerwacją terminów zgodnie
z Zarządzeniem nr 421/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 lutego 2023 r.

Od kwietnia 2023r. wprowadza się opłaty dla grup zorganizowanych za korzystanie z boisk:

  • o nawierzchni z trawy syntetycznej
  • o nawierzchni poliuretanowej.

Korzystanie z obiektu przez grupy zorganizowane jest odpłatne.

Grupy zorganizowane korzystają z obiektu zgodnie z rezerwacją po podpisaniu Umowy z Zarządcą obiektu.

Przez grupę zorganizowaną rozumie się:

  1. zespół co najmniej 10 osób uprawiających poszczególne dyscypliny sportowe,
  2. uczestników zajęć prowadzonych przez trenera w ramach treningów prowadzonych przez kluby sportowe, szkółki piłkarskie lub stowarzyszenia sportowe.

W sprawie rezerwacji terminów należy kontaktować się z animatorami.

Terminy w dniach : poniedziałek, środa, piątek — tel. 698 726 907

Terminy w dniach: wtorek,czwartek lub niedziela — tel.: 791 460 134

W sprawie podpisanie umowy najmu należy kontaktować się mailowo z zarządczą obiektu czyli Szkołą Podstawową Nr 182 w Łodzi ul. Łanowa 16
sekretariat@spl 82.elodz.edu.pl

Z poważaniem
Iwona Sosnowska
Dyrektor SP 182

Zasady korzystania z boiska Orlik znajdują się jako plik do pobrania poniżej.