Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 182
im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”
Budynek A
ul. Łanowa 16
91-103 Łódź
tel. 42 652-85-17
? sekretariat@sp182.elodz.edu.pl

 

 

Budynek B
ul. Traktorowa 35
91-117 Łódź
tel. 42 655-85-21