Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to program rządowy skierowany do szkół podstawowych i średnich mający na celu doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i nowoczesne rozwiązania edukacyjne. Ma na celu rozwój innowacyjności i kompetencji przyszłości – kreatywnych i technicznych, dlatego objął obszary od robotyki i mikroelektroniki, czy produkcji audio-video, przez technikę i małe AGD, po wyposażenie stanowisk w artykuły BHP. Kompetencje przyszłości wpisują się w rozwój kierunków, w skrócie określanych mianem  STEAM – Science | Technology | Engineering | Arts | Math. To kierunki, które już teraz najlepiej się rozwijają i w ramach których tworzą się nowe zawody – zawody przyszłości.

Nasza Szkoła pozyskała środki w wysokości 185 700 zł.

W ramach tych środków zakupiliśmy sprzęt podstawowy (wymagany przez program), a także dodatkowy wybrany przez specjalnie powołaną komisję.

W ramach sprzętu podstawowego nasza szkoła wzbogaciła się o:

  • Drukarkę 3D z akcesoriami
  • Sprzęt Audio-Video
  • Część specjalistycznego wyposażenia pracowni technicznej

Sprzęt dodatkowy to:

  • Wyposażenie pracowni kulinarnej – sprzęt AGD, naczynia, przybory kuchenne (Budynek A)
  • Wyposażenie pracowni technicznej  (Budynek B)
  • Długopisy 3D
  • Zestawy klocków konstrukcyjnych
  • Zestawy doświadczeń do przedmiotów przyrodniczych
  • Zestawy elektroniczne do budowania obwodów i poznawania urządzeń elektronicznych
  • Wyposażenie BHP i tablice pomocnicze

Ten nowoczesny sprzęt nie tylko uatrakcyjni zajęcia w naszej szkole, ale przede wszystkim przyczyni się do rozwoju u naszych uczniów nowych kompetencji. Uczniowie będą rozwijać swoje zainteresowania na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Sprzęt będzie wykorzystywany na licznych kołach zainteresowań. Powstaną też nowe koła, dzięki inicjatywie nauczycieli i uczniów.

Informacje na temat realizacji projektu będą na bieżąco umieszczane na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Stronę rządową programu można odwiedzić przez ten link: https://www.gov.pl/web/laboratoria

Można też zapoznać się z materiałem na YouTube: https://youtu.be/bY7JTuDc6D0

Zapraszamy cały społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli, oraz rodziców, do otwartej dyskusji na temat wykorzystania nowych możliwości.

n«Лабораторії майбутнього» - це урядова програма, адресована початковим і середнім школам, спрямована на оснащення шкіл сучасним обладнанням і сучасними освітніми рішеннями. Вона спрямована на розвиток інновацій та компетенцій майбутнього – творчих та технічних, саме тому охопила сфери від робототехніки та мікроелектроніки, або аудіо-відео виробництва, через технології та дрібну побутову техніку, до оснащення робочих місць статтями у сфері охорони здоров'я. Компетенції майбутнього є частиною розвитку напрямків, іменованих коротко як STEAM - Science | Technology | Engineering | Arts | Math. Це ті сфери, які вже розвиваються найкраще і в яких зароджуються нові професії - професії майбутнього.
Наша Школа зібрала кошти в сумі 185 700 злотих.
В рамках цих заходів ми придбали базове обладнання (вимагається програмою), а також додаткове обладнання, підібране спеціально призначеною комісією.
В рамках базового обладнання наша школа збагатилася:
3D-принтер з аксесуарами
Аудіо-відео обладнання
Частина спеціалізованого обладнання технічної лабораторії
Додаткове обладнання включає в себе:
Обладнання кулінарної лабораторії – побутова техніка, посуд, кухонне начиння (корпус А)
Технічне лабораторне обладнання (корпус Б)
3D ручки
Набори стандартних блоків
Набори наукового досвіду
Електронні комплекти для схематики і тестування електронних пристроїв
Обладнання для охорони праці та допоміжні ради
Це сучасне обладнання не тільки зробить заняття в нашій школі більш привабливими, але перш за все сприятиме розвитку нових компетентностей у наших учнів. Учні розвиватимуть свої інтереси до технічних уроків та інших обов'язкових навчальних заходів. Устаткування буде використовуватися в багатьох цікавих колах. Нові гуртки також будуть створені, завдяки ініціативі викладачів і учнів.
Інформація про реалізацію проекту буде розміщена на постійній основі на нашому сайті і в соціальних мережах.
Урядовий сайт програми можна відвідати за цим посиланням: https://www.gov.pl/web/laboratoria
Також ви можете прочитати матеріал на YouTube: https://youtu.be/bY7JTuDc6D0
Запрошуємо всю шкільну спільноту: учнів, вчителів та батьків, відкрито обговорити використання нових можливостей.