Obiady szkolne 2023/2024

Szanowni Państwo,

informujemy, że cena za obiady od 1 września 2023 r. będzie wynosić za zestaw 7,00 zł.

Obiady będą wydawane od 11 września 2023 r.

Cena obiadów za 
wrzesień :  105 zł – płatność do 22 września.
październik: 147 zł – płatność do 27 października.
listopad: 105zł
grudzień:
98zł. Termin płatności: do 20 grudnia 2023r  OBIADY WYDAWANE DO 20 GRUDNIA.
styczeń:  133 zł- płatność do 26 stycznia
luty: 98 zł- płatność do 29 lutego
marzec: 133zł – płatność do 27 marca
kwiecień : 140 zł – termin płatności do 26 kwietnia

Nieobecności dziecka(jednorazowe lub chorobowe) należy zgłaszać obowiązkowo tylko i wyłącznie telefonicznie, najpóźniej w danym dniu do godziny 9:00.
Budynek A -telefon (42) 652-85-17
Budynek B -telefon (42) 655-85-21

ZGŁOSZENIA PO TEJ GODZINIE ORAZ ZA POMOCĄ INNYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI (LIBRUS, MAILOWO) NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

Konto do wpłat za obiady: 32 1240 1037 1111 0011 0912 7304
w tytule przelewu proszę koniecznie wpisywać: imię i nazwisko dziecko, klasę oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata (np. Jan Nowak, 3c, październik).
Kwota do zapłaty za bieżący(pełny) miesiąc będzie umieszczana na stronie szkoły, na tablicach informacyjnych oraz przesyłana Librusem. Proszę dokonywać wpłat tylko za bieżący miesiąc tj. jeśli zapłacą Państwo za październik 1-ego dnia miesiąca, to wpłaty za listopad nie należy dokonywać np. 31.10 tylko dopiero w listopadzie. Takie podwójne wpłaty będą zwracane. Zasada ta nie dotyczy zaległości. Odpisy za nieobecność proszę odliczać z wpłaty za kolejny miesiąc.

Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z obiadów (całkowicie) należy taką rezygnację oddać w sekretariacie na piśmie co najmniej trzy dni przed ostatnim obiadem z którego chcemy skorzystać.

Шкільни обіди 2023/2024

Шановне Панство,
Повідомляємо,що ціна за один обід з 1 вересня 2023 р. буде коштувати 7,00 зл
Обіди почнуть видавати з 11 вересня 2023 р.

Просимо ЗАЯВИ на обід подати до 5 вересня 2023 р. (до кінця дня)

За відсутності дитини (один день або бо хворобі)
треба повідомити обов’язково та виключно по телефону, не пізніше 9:00 години в день відсутності дитини

Будинок А – телефон (42) 652-85-17
Будинок В – телефон (42) 655-85-21

ПОВІДОМЛЕННЯ, ПОДАНІ ІНШИМИ ЗАСОБАМИ (LIBRUS, MAILOWO), НЕ БУДУТЬ РОЗГЛЯНУТІ

Поточний рахунок для оплати обідів 32 1240 1037 1111 00110912 7304

в призначенні платежу прохання вписати: ім’я та прізвище дитини, клас та місяць за який здійснюється оплата (наприклад:Jan Nowak, 3c, październik).

Сума оплати за поточний (повний) місяць буде вказана на сайті школи та повідомленням на LIBRUS.

Прохання оплати робити тільки за поточний місяць. Якщо оплата за жовтень буде здійснена в 1-й день місяця, то оплату за листопад не треба робити,наприклад, 31.10 . Оплату треба буде робити в перший день місяца. Такі подвійні оплати будуть повернені.

Умови не відносяться до заборговоності.
За відсутності дитини, прохання вираховувати суму з оплати за наступний місяць.

Якщо Панство бажає відмовитися від обідів (повністью) про таке рішення треба повідомити в секретаріат, в письмовому вигляді, не пізніше чим за три дні до останнього обіду.