Obiady szkolne 2022/2023

Szanowni Państwo,
informujemy, że cena za obiady od 1 września 2022 r. będzie wynosić za zestaw 7,00 zł.

Obiady będą wydawane od 12 września 2022 r.

Grudzień 105 zł
Listopad 140zł
Październik 2022 r. – 133zł
Wrzesień 2022 r. – 105 zł

Przypominamy o wcześniejszym wypełnieniu deklaracji chęci zapisania dziecka na obiady (dostępna jest w sekretariacie i u wychowawców).

Nieobecności dziecka(jednorazowe lub chorobowe) należy zgłaszać obowiązkowo tylko i wyłącznie telefonicznie, najpóźniej w danym dniu do godziny 9:00.
Budynek A -telefon (42) 652-85-17
Budynek B -telefon (42) 655-85-21

ZGŁOSZENIA PO TEJ GODZINIE ORAZ ZA POMOCĄ INNYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI (LIBRUS, MAILOWO) NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

Konto do wpłat za obiady:
32 1240 1037 1111 0011 0912 7304
w tytule przelewu proszę koniecznie wpisywać: imię i nazwisko dziecko, klasę oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata (np. Jan Nowak, 3c, październik).
Kwota do zapłaty za bieżący(pełny) miesiąc będzie umieszczana na stronie szkoły, na tablicach informacyjnych oraz przesyłana Librusem.
Proszę dokonywać wpłat tylko za bieżący miesiąc tj. jeśli zapłacą Państwo za październik 1-ego dnia miesiąca, to wpłaty za listopad nie należy dokonywać np. 31.10 tylko dopiero w listopadzie. Takie podwójne wpłaty będą zwracane.
Zasada ta nie dotyczy zaległości.
Odpisy za nieobecność proszę odliczać z wpłaty za kolejny miesiąc.

Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z obiadów (całkowicie) należy taką rezygnację oddać w sekretariacie na piśmie co najmniej trzy dni przed ostatnim obiadem z którego chcemy skorzystać.