Plan lekcji

Klasa 1A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnajęzyk angielskiedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
3religiaedukacja wczesnoszkolnainformatykaedukacja wczesnoszkolna
4edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawychowanie-fizycznejęzyk angielskiwychowanie fizyczne
5edukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolna
6edukacja wczesnoszkolna
7wyrównawcze/etykabudujemy relacje
8wychowanie fizyczne
9

Klasa 1B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
3wychowanie fizycznejęzyk angielskiplastykaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne
4edukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizycznejęzyk angielski
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
6edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
7wyrównawcze/ etykainformatyka
8
9

Klasa 1C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligiawychowanie fizyczne
3edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnajęzyk angielskijęzyk angielski
4edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaplastykaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5edukacja wczesnoszkolnainformatykareligiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
6edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
7wyrównawcze/ etykawychowanie fizyczne
8
9

Klasa 1D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1religia
2język angielskireligiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
3edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnajęzyk angielskiedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnabudujemy relacje
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizycznewychowanie fizyczne
6informatykaedukacja wczesnoszkolna
7wyrównawcze/ etykawychowanie fizyczne
8
9

Klasa 2A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język polski-ukrjęzyk polski -ukrjęzyk polski- ukrjęzyk polski- ukr
1edukacja wczesnoszkolnainformatykaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne
2edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne
3edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4religiajęzyk angielskibudujemy relacjeedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizycznereligiajęzyk angielski
6
7etyka/ język polski-ukr
8wyrównawcze/ język polski- ukr
9

Klasa 2B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język polski- ukrjęzyk polski- ukrjęzyk polski -ukrjęzyk polski – ukr
1religiainformatykaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne
2język angielskiedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne
3edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4edukacja wczesnoszkolnajęzyk angielskibudujemy relacjeedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5wychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizycznereligiajęzyk angielski
6
7etyka/ język polski-ukr
8wyrównawcze/ język polski-ukr
9

Klasa 2C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język polski- ukrjęzyk polski-ukrjęzyk polski – ukrjęzyk polski- ukr
1edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
2religiaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolna
3język angielskiedukacja wczesnoszkolnareligiaplastykaedukacja wczesnoszkolna
4edukacja wczesnoszkolnainformatykajęzyk angielskiedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
6edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
7etyka/ język polski- ukrwychowanie fizyczne
8wyrównawcze/ język polski- ukr
9

Klasa 2D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język polski-ukrjęzyk polski-ukrjęzyk polski-ukrjęzyk polski-ukra
1edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
3edukacja wczesnoszkolnainformatykaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligiareligiawychowanie fizyczne
5budujemy relacjejęzyk angielskijęzyk angielski
6edukacja wczesnoszkolna
7etyka/język polski-ukrwychowanie fizyczne
8wyrównawcze/ język polski- ukr
9

Klasa 3A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język polski-ukrrew/ język polski-ukrjęzyk polski-ukr
1zajęcia rewalidacyjne edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
2zajęcia rewalidacyjne edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnazajęcia rewalidacyjne edukacja wczesnoszkolna
3język angielskiedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4wychowanie fizycznewychowanie fizycznereligiaedukacja wczesnoszkolnainformatyka
5edukacja wczesnoszkolnazajęcia rewalidacyjne język angielskireligiawychowanie fizyczne
6edukacja wczesnoszkolnazajęcia rewalidacyjne edukacja wczesnoszkolnazajęcia rewalidacyjne
7etykawyrównawczejęzyk polski-ukrbudujemy relacjezajęcia rewalidacyjne
8język polski- ukr
9

Klasa 3B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język polski-ukrjęzyk polski-ukrjęzyk polski-ukr
1edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnainformatykajęzyk angielskiedukacja wczesnoszkolna
3wychowanie fizycznewychowanie fizycznereligiaedukacja wczesnoszkolnareligia
4edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5edukacja wczesnoszkolnajęzyk angielskiedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne
6budujemy relacjeedukacja wczesnoszkolnajęzyk polski-ukr
7etykawyrównawczejęzyk polski-ukr
8język polski-ukr
9

Klasa 3C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język polski-ukrjęzyk polski-ukrjęzyk polski-ukr
1edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizycznewychowanie fizyczne
2edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligia
3edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolna
4wychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnajęzyk angielskijęzyk angielski
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
6informatykajęzyk polski-ukrplastyka
7etykawyrównawczejęzyk polski-ukr
8język polski-ukr
9

Klasa 3D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język polski-ukrjęzyk polski-ukrjęzyk polski-ukr
1edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligia
2edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolna
3wychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnajęzyk angielskijęzyk angielski
4edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnainformatykareligiaedukacja wczesnoszkolna
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaplastyka
6edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizycznejęzyk polski-ukr
7etykawyrównawczejęzyk polski-ukr
8język polski-ukr
9

Klasa 4A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język polski-ukrkoło teatralne
1język polski-ukrjęzyk polski
2informatyka gr1muzykajęzyk polskijęzyk angielskiinformatyka gr 2
3matematykajęzyk polskiwychowanie fizycznejęzyk polskijęzyk polski
4religiajęzyk angielski gr 1/ gr2wychowanie fizycznematematykaprzyroda
5wychowanie fizycznematematykareligiamatematykajęzyk angielski gr1/ gr2
6historiawychowanie fizyczneprzyrodagodzina wychowawcza
7wychowanie do życia w rodzinie/etykatechnikawyrównawcze/ język polki- ukrjęzyk angielskiplastyka
8chór/ język polski-ukrwyrównawczejęzyk polski-ukrchór
9chórchór

Klasa 4B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język polski-ukrkoło teatralne
1język angielskijęzyk polski-ukrjęzyk angielski gr 1język angielski gr 2
2matematykajęzyk angielskireligiajęzyk polskimatematyka
3język polskireligiaprzyrodaplastykamatematyka
4język polskimatematykajęzyk polskiwychowanie fizycznejęzyk polski
5historiawychowanie fizycznewychowanie fizyczneinformatyka gr 1/gr 2muzyka
6wychowanie do życia w rodzinietechnikawychowanie fizyczneprzyrodagodzina wychowawcza
7etykajęzyk angielskijęzyk angielski gr 2/wyrównawcze/język polski-ukrjęzyk polski-ukr
8chór/język polski-ukrwyrównawczejęzyk polski-ukrchór
9chórchór

Klasa 4C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0muzykakoło teatralne
1język angielskijęzyk polskiwychowanie do życia w rodziniematematyka
2matematykajęzyk polskiwychowanie fizycznereligiawychowanie fizyczne
3historiajęzyk angielskigodzina wychowawczawychowanie fizycznewychowanie fizyczne
4język polskiprzyrodatechnikajęzyk angielskijęzyk polski
5przyrodamatematykajęzyk polskireligia
6plastykamatematykainformatyka gr 1informatyka gr 2
7etykawyrównawcze/ język polski-ukrjęzyk polski- ukr
8chór/ język polski-ukrwyrównawczejęzyk polski-ukrchór
9chórchór

Klasa 4D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język polski-ukrkoło teatralne
1godzina wychowawcza
2religiajęzyk angielskiprzyrodawychowanie do życia w rodziniewychowanie fizyczne
3matematykajęzyk polskitechnikahistoriawychowanie fizyczne
4plastykamatematykajęzyk polskijęzyk polskijęzyk angielski
5wychowanie fizycznematematykajęzyk polskijęzyk angielskimatematyka
6przyrodainformatyka gr 1wychowanie fizycznereligiajęzyk polski
7etykamuzykainformatyka gr 2/ język polski-ukr
8chór/ język polski-ukrwyrównawczejęzyk polski-ukrchór
9chórchór

Klasa 5A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0religiawyrównawcze/język polski-ukrkoło teatralnewychowanie do życia w rodzinie
1matematykajęzyk polski-ukrwyrównawczejęzyk angielski gr 1matematyka
2język polskireligiabiologiabudujemy relacjejęzyk angielski gr1/gr2
3język polskijęzyk polskimatematykamatematykajęzyk polski
4informatyka gr1/gr2wychowanie fizycznejęzyk polskiplastykahistoria
5godzina wychowawczawychowanie fizycznegeografiawychowanie-fizycznetechnika
6język angielski gr 2język angielski gr1/gr2historiawychowanie fizyczne
7etykajezyk polski-ukr/ rewmuzykajęzyk polski-ukr
8chór/ język polski-ukrjęzyk polski-ukrchór
9chórchór

Klasa 5B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0informatyka gr 1wyrównawczejęzyk polski-ukrjęzyk polski-ukr/ koło teatralne
1język polskiwychowanie do życia w rodziniewyrównawczematematykajęzyk angielski
2edukacja ekologicznahistoriamatematykamatematyka
3religiamatematykahistoriajęzyk polskijęzyk polski
4geografiajęzyk polskiwychowanie fizycznewychowanie fizycznemuzyka
5język angielskijęzyk polskiwychowanie fizycznetechnikainformatyka gr 2
6biologiawychowanie fizycznereligiagodzina wychowawcza
7język polski-ukr/etykajęzyk polski-ukrjęzyk angielskiplastyka
8chórjęzyk polski-ukrchór
9chorchór

Klasa 5C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0wyrównawczejęzyk polski-ukrjęzyk polski-ukr/ koło teatralnewychowanie do zycia w rodzinie
1religiareligiajęzyk polskijęzyk polski-ukrwychowanie fizyczne
2język angielski gr 1/ gr 2geografiawychowanie fizycznejęzyk polskiwychowanie fizyczne
3informatyka gr1/ gr2matematykabiologiajęzyk angielski gr1/gr2historia
4matematykaplastykamatematykagodzina wychowawczajęzyk polski
5muzykajęzyk angielski gr1/gr2edukacja ekologicznahistoriajęzyk polski
6wychowanie fizycznejęzyk polskitechnikamatematyka
7język polski-ukr/ etykajęzyk polski-ukrwychowanie do życia w rodzinie
8chórjęzyk polski- ukrchór
9chórchór

Klasa 5D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język angielski gr 1wyrównawczejęzyk polski-ukrjęzyk polski-ukr/ koło teatralne
1język polskiwyrównawczematematykainformatyka gr2/ język angielski gr 1
2historiawychowanie fizyczneedukacja ekologicznabiologiajęzyk polski
3muzykamatematykawychowanie fizycznejęzyk polskigeografia
4matematykahistoriagodzina wychowawczawychowanie fizycznematematyka
5technikaplastykajęzyk polskiwychowanie fizycznejęzyk angielski gr 2
6wychowanie do życia w rodziniereligiajęzyk polskijęzyk angielski gr 1język angielski gr 2
7język polski-ukr/ etykajęzyk angielski gr 2/ język polski-ukrreligiachór
8chórjęzyk polski-ukrinformatyka gr 1chór
9chór

Klasa 6A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język polski-ukrwyrównawcze/ koło teatralne
1język polski-ukrwychowanie fizycznejęzyk angielski gr 2matematykatechnika
2język polskiwychowanie fizyczneplastykajęzyk angielski gr1/gr2historia
3historiajęzyk polskibudujemy relacjereligiajęzyk angielski gr1/gr2
4wychowanie fizycznematematykageografiajęzyk polskigodzina wychowawcza
5informatyka gr1/gr2matematykareligiajęzyk polskimatematyka
6edukacja czytelnicza i medialnawychowanie do życia w rodzinieedukacja ekologicznawychowanie fizycznejęzyk polski
7muzykawyrównawczejęzyk angielski gr 1język polski-ukrjęzyk polski-ukr
8biologiajęzyk polski-ukrchórjęzyk polski-ukr/ koło informatyczne
9chórchór

Klasa 6B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język polski-ukrwychowanie do życia w rodzinie/ wyrównawcze/ koło teatralne
1wychowanie fizycznemuzykamatematyka
2edukacja czytelnicza i medialnajęzyk polskimatematykamatematyka
3język angielski gr1/gr2biologiagodzina wychowawczawychowanie fizyczneinformatyka gr 1
4historiawychowanie fizycznejęzyk polskijęzyk angielski gr1/gr2język angielski gr1/gr2
5matematykahistoriareligiatechnikajęzyk polski
6język polskiplastykageografiajęzyk polski
7etykareligia/wyrównawczejęzyk polski-ukrjęzyk polski-ukredukacja ekologiczna
8chórchórjęzyk polski-ukr/ koło informatyczne
9chórchór

Klasa 6C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język polski-ukrjęzyk angielski gr1wychowanie do życia w rodzinie/ wyrównawcze/ koło teatralne
1język angielski gr2/język polski-ukrjęzyk angielski gr1język angielski gr2język polski
2wychowanie fizyczneinformatyka gr1/ język angielski gr2wychowanie fizycznegodzina wychowawczainformatyka gr 2
3wychowanie fizycznewychowanie fizyczneedukacja czytelnicza i medialnageografiamatematyka
4matematykajęzyk polskimatematykaedukacja ekologicznareligia
5matematykajęzyk polskimuzykahistoriahistoria
6plastykabiologiajęzyk polskitechnikajęzyk angielski gr 1
7język polskiwyrównawczereligia/ język polski-ukrjęzyk polski-ukr
8chórjęzyk polski-ukrchórjęzyk polski-ukr/ koło informatyczne
9chórchór

Klasa 6D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język polski-ukredukacja czytelnicza i medialna
1wychowanie fizycznejęzyk angielski gr 2język polskijęzyk angielski gr 1
2wychowanie fizycznematematykahistoriagodzina wychowawcza
3język polskijęzyk polskimatematykamatematykareligia
4język polskibiologiaedukacja ekologicznawychowanie fizycznehistoria
5religiaplastykatechnikageografiajęzyk polski
6muzykamatematykainformatyka gr1/ gr2język angielski gr 1wychowanie fizycznejęzyk angielski gr 2/język polski-ukr
7język angielski gr 1/ etykajęzyk angielski gr 2/ wyrównawczewychowanie do życia w rodziniejęzyk polski-ukrjęzyk polski-ukr
8chórjęzyk polski-ukrchórkoło informatyczne
9chórchór

Klasa 7A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0wychowanie do życia w rodzinie/język polski-ukrjęzyk angielski gr1/język polski-ukrhistoria
1chemiajęzyk polskiedukacja ekologicznamatematykajęzyk niemiecki gr 2
2język angielski gr1/gr2język polskijęzyk niemiecki gr2/ informatyka gr1matematykabiologia
3język polskimuzykafizykachemiainformatyka gr 2/ język niemiecki gr 1
4wychowanie fizycznematematykareligiafizykamatematyka
5wychowanie fizycznebiologiawychowanie fizycznewychowanie fizycznejęzyk polski
6niemieckigodzina wychowawczageografiajęzyk angielski gr1/gr2historia
7wyrównawcze/etyka/język polski-ukrreligiajęzyk polskigeografiawyrównawcze
8chór/język polski-ukrplastykajęzyk angielski gr2/język polski-ukrchórkoło informatyczne
9chórchór

Klasa 7B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0fizykaedukacja ekologicznajęzyk polski-ukrjęzyk niemiecki gr2/ koło teatralnejęzyk angielski gr 2
1geografiageografiafizykahistoriareligia
2religiajęzyk polskijęzyk angielski gr1/gr2chemiamatematyka
3wychowanie fizyczneplastykajęzyk niemiecki gr 2/ informatyka gr 1matematykamatematyka
4historiawychowanie fizyczneinformatyka gr 2/ język niemiecki gr 1biologiabiologia
5język polskiwychowanie fizycznechemiajęzyk polskijęzyk polski
6język polskijęzyk angielski gr 1/gr2godzina wychowawczawychowanie fizycznemuzyka
7język niemiecki gr1/ wyrównawcze/etyka/język polski-ukrmatematykawychowanie do życia w rodzinie/język polski-ukrjęzyk angielski gr 1/terapiawyrównawcze/terapia
8chór/ język polski-ukrterapia/ etykaDZII/język polski-ukr/terapiachórkoło informatyczne/
9chórchór

Klasa 8A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0DZ/ język polski-ukrwyrównawczeinformatyka gr 2/ koło wyrównawcze/koło teatralnewychowanie fizyczne ch/dz
1historiafizykahistoriagodzina wychowawczawychowanie fizyczne ch/dz
2geografiachemiajęzyk polskijęzyk polskijęzyk angielski gr 1/ gr2
3edukacja dla bezpieczeństwawiedza o społeczeństwiewiedza o społeczeństwiejęzyk niemiecki gr1/gr2matematyka
4język angielski gr 1/gr 2matematykamatematykachemiajęzyk polski
5język polskijęzyk niemiecki gr1/gr2matematykafizykabiologia
6język polskireligiajęzyk angielski gr 1/gr2religia
7wychowanie fizyczne dz/chwychowanie fizyczne dz/chwychowanie do życia w rodzinie/język polski-ukr
8rew/chór/język polski-ukrinformatyka gr1/ rewjęzyk polski-ukrchór
9chórchór

Klasa 8B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0historiawyrównawczekoło/język polski-ukrwyrównawcze/koło teatralnewiedza o społeczeństwie
1fizykajęzyk niemiecki gr2wychowanie do życia w rodziniebiologia
2matematykajęzyk niemiecki gr 2historiafizykareligia
3matematykajęzyk polskijęzyk polskimatematykajęzyk angielski gr1/gr2
4chemiachemiajęzyk polskiedukacja dla bezpieczeństwawychowanie fizyczne dz/ch
5język angielski gr1/ gr2geografiajęzyk angielski gr1/ gr2język polskiwychowanie fizyczne dz/ch
6wychowanie fizyczne dz/chmatematykareligiawiedza o społeczeństwiejęzyk polski
7etykainformatyka gr 1wychowanie fizyczne dz/chgodzina wychowawczajęzyk niemiecki gr1
8chór/język polski-ukrjęzyk polski-ukrinformatyka gr 2/ jezyk niemiecki gr 1
9chórchór

Klasa 8C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język polski-ukrwyrównawczekoło/język polski-ukrwyrównawcze/ koło teatralneDZ
1informatyka gr 2wychowanie fizyczne ch/dzwychowanie fizyczne ch/dzwiedza o społeczeństwie
2matematykaedukacja dla bezpieczeństwafizykawychowanie do życia w rodziniehistoria
3fizykajęzyk niemiecki gr1/gr2język angielski gr1/gr 2język polskijęzyk polski
4język angielski gr 1/gr2język polskichemiajęzyk niemiecki gr 1/ gr2matematyka
5chemiajęzyk polskireligiabiologiajęzyk angielski gr1/gr2
6język polskihistoriamatematykamatematyka
7geografiawiedza o społeczeństwieinformatyka gr 1/ język polski-ukrwychowanie fizyczne ch/dz
8godzina wychowawczareligiajęzyk polski-ukrwychowanie fizyczne ch/dz
9chórzajęcia przygotowujące do egzaminu ósmych klas- matematykachór/ wyrównawcze

Klasa 8D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język polski-ukrinformatyka gr2/wyrównawczekoło/język polski-ukrwyrównawcze/koło teatralnewychowanie fizyczne ch/dz
1chemiainformatyka gr1chemiawychowanie fizyczne ch/dz
2historiafizykamatematykaniemieckimatematyka
3geografiamatematykamatematykagodzina wyrównawczajęzyk polski
4edukacja dla bezpieczeństwajęzyk polskijęzyk angielskibiologiajęzyk angielski
5język polskijęzyk polskihistoriareligiareligia
6język angielskijęzyk niemieckijęzyk polskifizyka
7wychowanie fizyczne dz/chwychowanie fizyczne dz/chwiedza o społeczeństwiewiedza o społeczeństwie
8DZ/ chór/język polski-ukrwychowanie do życia w rodzinie/język polski-ukrchór
9chórchór

Klasa 8E

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0niemieckiwyrównawczekoło/język polski-ukrwyrównawcze/koło teatralneDZ
1historiainformatyka gr 2wiedza o społeczeństwiematematykamatematyka
2chemiageografiajęzyk niemieckigodzina wychowawczajęzyk polski
3religiafizykajęzyk angielskibiologiachemia
4wiedza o społeczeństwiematematykahistoriajęzyk polskiwychowanie fizyczne dz/ch
5język polskigodzina wychowawczajęzyk polskijęzyk angielskiwychowanie fizyczne ch/dz
6wychowanie fizyczne dz/chjęzyk angielskijęzyk polskiedukacja dla bezpieczeństwafizyka
7wychowanie do życia w rodzinie/etyka/język polski-ukrwychowanie fizyczne dz/chinformatyka gr 1wychowanie do życia w rodzinie
8język polski-ukrreligiachór
9chórchór

Klasa 8F

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0DZ/ język polski-ukrwyrównawczekoło/język polski-ukrwyrównawcze/koło teatralneinformatyka gr 1
1religiawychowanie fizyczne ch/dzwychowanie fizyczne ch/dzjęzyk niemieckihistoria
2fizykamatematykajęzyk angielskijęzyk polskigeografia
3chemiamatematykachemiajęzyk polskimatematyka
4język polskijęzyk niemieckihistoriamatematykajęzyk polski
5edukacja dla bezpieczeństwajęzyk angielskigodzina wychowawczawiedza o społeczeństwiefizyka
6informatyka gr 2wiedza o społeczeństwiejęzyk polskijęzyk angielskibiologia
7etyka/język polski-ukrreligia/język polski-ukrwychowanie fizyczne dz/ch
8chór/język polski-ukrwychowanie do życia w rodzinie/język polski-ukrwychowanie fizyczne ch/dz
9chórchór