Plan lekcji 2023/2024

Semestr 2 – obowiązuje od lutego 2024 roku

Klasa 1A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1wychowanie fizyczne edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnajęzyk angielskiedukacja wczesnoszkolna
3edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4edukacja informatycznajęzyk angielskiwychowanie fizycznereligiaedukacja wczesnoszkolna
5Religiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja plastyczna
6edukacja wczesnoszkolna
7wychowanie fizyczne
8
9

Klasa 1B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizycznewychowanie fizyczne
3edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnajęzyk angielskiedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5edukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja plastycznajęzyk angielskiedukacja wczesnoszkolna
6edukacja wczesnoszkolnaedukacja informatyczna
7religiawychowanie fizyczne
8
9

Klasa 1C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1wychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolna
3edukacja plastycznaedukacja wczesnoszkolnaedukacja informatycznaedukacja wczesnoszkolna
4wychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5język angielskijęzyk angielskiedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
6edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne
7edukacja wczesnoszkolnaetyka
8religia
9

Klasa 1D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnajęzyk angielski
3edukacja wczesnoszkolnaedukacja plastycznawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4edukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja informatyczna
5edukacja wczesnoszkolnajęzyk angielskireligiaedukacja wczesnoszkolna
6edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizycznewychowanie fizyczne
7edukacja wczesnoszkolnaetyka
8
9

Klasa 1E

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja informatycznaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
3język angielskiedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizycznereligiareligia
4edukacja plastycznaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnajęzyk angielski
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne
6
7etyka
8
9

Klasa 2A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolna
2język angielskiwychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolna
3edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnajęzyk angielski
4religiaedukacja informatycznareligiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne
6edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja plastyczna
7edukacja wczesnoszkolnaetyka
8
9

Klasa 2 B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1religiareligiawychowanie fizyczneedukacja plastyczna
2edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
3wychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnajęzyk angielskiedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
6język angielskiedukacja informatyczna
7etyka
8
9

Klasa 2C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1wychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolna
3edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja plastycznaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne
5wychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja informatycznajęzyk angielski
6język angielskiedukacja wczesnoszkolna
7religiaetyka
8
9

Klasa 2D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1wychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolna
3edukacja informatycznaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnajęzyk angielskiedukacja wczesnoszkolna
4język angielskiedukacja plastycznaedukacja wczesnoszkolnareligiawychowanie fizyczne
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
6edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
7etyka
8
9

Klasa 3A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolnaedukacja informatycznawychowanie fizyczne
2edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
3edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja plastyczna
4język angielskiedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligia
6wychowanie fizycznejęzyk angielski
7etyka
8
9

Klasa 3B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnaedukacja informatyczna
3religiawychowanie fizyczneedukacja plastycznareligiawychowanie fizyczne
4edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizycznejęzyk angielskijęzyk angielski
6edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
7edukacja wczesnoszkolnaetyka
8
9

Klasa 3C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolna
2wychowanie fizycznereligiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
3edukacja wczesnoszkolnaedukacja informatycznaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizycznejęzyk angielskiedukacja wczesnoszkolnajęzyk angielski
5religiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja plastyczna
6edukacja wczesnoszkolna
7etyka
8
9

Klasa 3D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
3język angielskireligiajęzyk angielskiwychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolna
4edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja informatycznawychowanie fizyczne
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja plastycznaedukacja wczesnoszkolna
6edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
7edukacja wczesnoszkolnaetyka
8
9

Klasa 4A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0wychowanie do życia w rodzinie
1matematykainformatyka
grupa1
język angielski
grupa1/grupa2
język polski
2język polskihistoriamuzykajęzyk polski
3religiajęzyk polskiwychowanie fizycznezajęcia z wychowawcąmatematyka
4wychowanie fizycznematematykajęzyk angielski
grupa1/grupa2
język polskijęzyk angielski
grupa1/grupa2
5wychowanie fizycznematematykaprzyrodareligiaprzyroda
6informatyka 2 grupawychowanie fizyczneplastyka
7koło informatyczne/
zajęcia wyrównawcze
8etyka
9

Klasa 4B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1religia
2język angielski
grupa1/grupa2
technikajęzyk polskiwychowanie fizyczne
3matematykatechnikajęzyk polskimuzykawychowanie fizyczne
4matematykajęzyk angielski
grupa1/grupa2
zajęcia z wychowawcąhistoriajęzyk polski
5informatyka
grupa1/grupa2
język polskiwychowanie fizycznematematykajęzyk angielski
grupa1/grupa2
6plastykareligiawychowanie do życia w rodzinie przyrodamatematyka
7przyrodajęzyk polski
8wychowanie fizyczneetyka
9

Klasa 4C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0technika
1wychowanie fizyczne chłopcyreligiatechnika
2przyrodawychowanie fizyczne caławychowanie fizyczne całainformatyka
1 grupa
religia
3historiajęzyk angielski
grupa1/grupa2
matematykajęzyk polskimatematyka
4zajęcia z wychowawcąmatematykamatematykajęzyk polskiprzyroda
5język polskimuzykajęzyk angielski
grupa1/grupa2
język angielski
grupa1/grupa2
plastyka
6język polskiinformatyka
2 grupa
wychowanie fizyczne całajęzyk polski
7wychowanie fizyczne
dziewczyny
8etyka
9

Klasa 4D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1informatyka
grupa1
religia
2język polskijęzyk angielski grupa1/grupa2religiahistoria
3wychowanie fizycznemuzykamatematykajęzyk angielski
grupa1/grupa2
język polski
4język angielski
grupa 1
informatyka
grupa 2
matematykawychowanie fizycznematematykawychowanie fizyczne
5przyrodajęzyk polskiprzyrodamatematykawychowanie fizyczne
6zajęcia z wychowawcąjęzyk angielski
grupa 2
język polskiplastyka
7język polski
8etyka
9

Klasa 5A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0technika
1technikahistoriajęzyk polski
2religiajęzyk polskimatematykajęzyk polskijęzyk angielski
2 grupa
3zajęcia z wychowawcąwychowanie fizycznematematykawychowanie fizyczneedukacja czytelnicza
i medialna
4geografiawychowanie fizyczneinformatyka
grupa1/grupa2
muzykaplastyka
5język angielski
grupa1/grupa2
język angielski
grupa1/grupa2
język polskimatematykajęzyk polski
6matematykajęzyk angielski
1 grupa
religiabiologia
7historia
8wychowanie fizyczneetyka
9

Klasa 5B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0muzyka
1język angielski
grupa1/grupa2
2wychowanie do życia w rodziniejęzyk angielski
2 grupa
matematyka
3język polskijęzyk polskijęzyk polskimatematyka
4język polskiplastykajęzyk polskimatematykahistoria
5matematykawychowanie fizyczneinformatyka
grupa1/grupa2
geografiawychowanie fizyczne
6wychowanie fizycznejęzyk angielski
grupa1/grupa2
zajęcia z wychowawcąhistoriaedukacja czytelnicza
i medialna
7wychowanie fizycznereligiabiologiareligia
8edukacja ekologicznajęzyk angielskietyka
9

Klasa 5C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1język polski
2historiajęzyk polskimatematykajęzyk polskiwychowanie do życia w rodzinie
3wychowanie fizycznejęzyk angielski
grupa1/grupa2
religiageografiamatematyka
4wychowanie fizycznemuzykaplastykawychowanie fizycznematematyka
5religiamatematykajęzyk angielski
grupa1/grupa2
informatyka
grupa 1
język angielski
grupa 2
język polski
6biologiahistoriajęzyk polskiinformatyka
grupa 2
język angielski
grupa 1
wychowanie fizyczne
7zajęcia z wychowawcąedukacja czytelnicza i medialna
8etyka
9

Klasa 5D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0zajęcia z wychowawcą
1historiamatematykainformatyka
1 grupa
2język angielskimatematykareligiareligiamuzyka
3geografiajęzyk polskiplastykawychowanie fizycznehistoria
4matematykajęzyk polskiwychowanie fizycznejęzyk polskijęzyk polski
5wychowanie fizycznejęzyk angielskijęzyk polskiedukacja czytelnicza
i medialna
matematyka
6wychowanie fizycznewychowanie do życia w rodziniebiologiajęzyk angielski
7informatyka
2 grupa
8etyka
9

Klasa 6A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język angielski
grupa 1
1religiajęzyk polskiwychowanie fizyczne
2wychowanie fizyczneedukacja czytelnicza
i medialna
informatyka
grupa 2
język angielski
grupa 2
język angielski
grupa1/grupa2
3wychowanie fizycznematematykamuzykahistoriajęzyk polski
4język polskimatematykabiologiawychowanie fizycznematematyka
5język polskireligiazajęcia z wychowawcajęzyk polskigeografia
6historiatechnikajęzyk angielski
grupa2/
informatyka
grupa 1
matematyka
7technikajęzyk angielski
grupa 1
plastyka
8etyka
9

Klasa 6B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0informatyka
grupa 1
1matematykajęzyk polski
2język polskijęzyk angielskijęzyk angielskiwychowanie fizycznematematyka
3język polskizajecie z wychowawcąjęzyk polskireligiawychowanie fizyczne
4matematykahistoriageografiajęzyk polskiedukacja czytelnicza
i medialna
5biologiaplastykawychowanie fizycznematematykahistoria
6religiamuzykawychowanie fizycznejęzyk angielski
7informatyka
grupa 2
8etyka
9

Klasa 6C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0religia
1technikamatematykareligiamatematyka
2technikamuzykahistoriazajęcia z wychowawcą
3język polskijęzyk polskiinformatyka
grupa1/grupa2
język angielski
grupa1/grupa2
język angielski
grupa1/grupa2
4język angielski
grupa1/grupa2
język polskiwychowanie fizycznewychowanie fizycznehistoria
5plastykamatematykabiologiawychowanie fizycznejęzyk polski
6edukacja ekologicznamatematykajęzyk polski
7wychowanie fizycznegeografia
8etyka
9

Klasa 6D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0informatyka
grupa 1
1wychowanie fizycznejęzyk angielskitechnikamatematyka
2religiahistoriamatematykatechnikamatematyka
3edukacja ekologicznazajęcia z wychowawcąwychowanie fizycznehistoriaplastyka
4biologiageografiamuzykajęzyk polskijęzyk polski
5język angielskiwychowanie fizycznejęzyk angielskijęzyk polski
6język polskiwychowanie fizycznejęzyk polskiedukacja czytelnicza i medialna
7matematykareligia
8informatyka
grupa 2/etyka
9

Klasa 7A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0doradztwo zawodowe wychowanie do życia w rodzinie
1język polskihistoriajęzyk angielski
grupa 2
wychowanie fizycznejęzyk angielski
grupa 1
2język polskireligiareligiamatematykawychowanie fizyczne
3biologiabiologiazajęcia z wychowawcąinformatyka
grupa 1
język niemiecki
grupa 2
muzyka
4język niemiecki
grupa 1/ grupa2
język angielski
grupa1/ grupa2
język polskifizykamatematyka
5historiajęzyk polskichemiageografiamatematyka
6język angielski
grupa 1/ grupa2
geografiaplastykajęzyk polskichemia
7matematykawychowanie fizyczneedukacja ekologicznafizyka
8informatyka
2 grupa
wychowanie fizycznejęzyk niemiecki
grupa 1
etyka
9

Klasa 7B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0wychowanie fizyczne
1religiajęzyk polskireligiawychowanie fizyczne
2matematykajęzyk angielski
grupa1/ grupa2
język polskimatematykawychowanie fizyczne
3matematykazajęcia z wychowawcąchemiafizykahistoria
4historiajęzyk polskibiologiainformatyka
grupa 1
język niemiecki
grupa 2
fizyka
5język niemiecki
grupa 1
informatyka
grupa 2
chemiawychowanie fizycznejęzyk angielski
grupa 2
język niemiecki
grupa 1
biologia
6język polskigeografiajęzyk angielski
grupa1/grupa2
muzykamatematyka
7język angielski
grupa 1
edukacja ekologicznajęzyk niemiecki
grupa 2
język polskigeografia
8wychowanie do życia w rodzinieplastyka
9

Klasa 7C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0doradztwo zawodowejęzyk niemiecki
2 grupa
wychowanie fizyczne
1fizykajęzyk angielski
2 grupa
chemiajęzyk angielski
grupa 1
matematyka
2informatyka
grupa 2
język niemiecki
grupa 1
zajęcia z wychowawcąplastykafizykareligia
3język niemiecki
grupa 2
informatyka
grupa1
wychowanie fizycznejęzyk polskijęzyk polskiwychowanie fizyczne
4historiawychowanie fizycznejęzyk polskichemiamuzyka
5geografiajęzyk polskibiologiahistoriajęzyk polski
6język angielski
1 grupa
matematykareligiamatematykajęzyk angielski
1 grupa
7matematykajęzyk angielski
2 grupa
geografiajęzyk niemiecki
1 grupa
8edukacja ekologicznajęzyk angielski
2 grupa
biologia
9

Klasa 7D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1język angielski
grupa 2
język angielski
grupa 2
fizykajęzyk angielski
grupa 1
język niemiecki
grupa 2
religia
2geografiabiologiachemiajęzyk angielski
grupa 2
język niemiecki
grupa 1
język polski
3historiamatematykabiologiajęzyk polskimatematyka
4język polskiwychowanie fizycznejęzyk polskihistoriamatematyka
5język polskiwychowanie fizycznereligiachemiawychowanie fizyczne
6informatyka
grupa2
język niemiecki
grupa1
fizykajęzyk niemiecki
grupa 2
język angielski
grupa 1
matematykazajęcia z wychowawcą
7edukacja ekologicznajęzyk angielski
1 grupa
plastykamuzykadoradztwo zawodowe
8wychowanie fizyczneinformatyka
1 grupa
geografia
9

Klasa 8A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1język angielski
grupa 1/grupa 2
religiajęzyk niemiecki
grupa 1
2biologiadoradztwo zawodowegeografiajęzyk angielski
grupa1/grupa2
informatyka
grupa 1
język niemiecki
grupa 2
3fizykareligiaedukacja ekologicznamatematykamatematyka
4zajęcia z wychowawcąjęzyk angielski
grupa1/grupa2
chemiamatematykaedukacja dla bezpieczeństwa
5matematykawiedza o społeczeństwiejęzyk polskijęzyk polskichemia
6język polskiwychowanie fizycznejęzyk polskihistoriafizyka
7język niemiecki
1 grupa/
informatyka
2 grupa
wychowanie fizycznehistoriawychowanie fizycznejęzyk polski
8język niemiecki
2 grupa/
informatyka
1 grupa
wiedza o społeczeństwieetykawychowanie fizyczne
9

Klasa 8B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0doradztwo zawodowejęzyk niemiecki
grupa 1
język niemiecki
grupa 2
1język polskimatematykajęzyk polskiwiedza o społeczeństwiematematyka
2fizykainformatyka grupa1
język niemiecki
grupa 2
język polskihistoriamatematyka
3język angielski
grupa1/grupa2
informatyka
grupa 2
język niemiecki
grupa 1
religiachemiaedukacja dla bezpieczeństwa
4religiajęzyk polskimatematykajęzyk angielski
grupa 1/ grupa 2
chemia
5zajęcia z wychowawcąjęzyk angielski
grupa 1/ grupa 2
wiedza o społeczeństwiewychowanie fizycznefizyka
6historiawychowanie fizycznegeografiajęzyk polski
7wychowanie fizycznebiologiawychowanie fizyczne
8etyka
9

Wszystkie zmiany są nanoszone. Dlatego warto zaglądać na stronę. Zapraszamy również na stronę z planem nauczycieli.