Plan lekcji 2023/2024

Klasa 1A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1wychowanie fizyczne edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
3edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4edukacja informatycznajęzyk angielskiwychowanie fizycznereligiaedukacja wczesnoszkolna
5Religiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja plastyczna
6edukacja wczesnoszkolnajęzyk angielski
7wychowanie fizyczne
8
9

Klasa 1B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizycznewychowanie fizyczne
3edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnajęzyk angielskiedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5edukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja plastycznajęzyk angielskiedukacja wczesnoszkolna
6edukacja wczesnoszkolnaedukacja informatyczna
7religiawychowanie fizyczne
8
9

Klasa 1C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1wychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolna
3edukacja plastycznaedukacja wczesnoszkolnaedukacja informatycznaedukacja wczesnoszkolna
4wychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5język angielskijęzyk angielskiedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
6edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne
7edukacja wczesnoszkolnaetyka
8religia
9

Klasa 1D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnajęzyk angielski
3edukacja wczesnoszkolnaedukacja plastycznawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4edukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja informatyczna
5edukacja wczesnoszkolnajęzyk angielskireligiaedukacja wczesnoszkolna
6edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizycznewychowanie fizyczne
7edukacja wczesnoszkolnaetyka
8
9

Klasa 1E

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja informatycznaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
3język angielskiedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizycznereligiareligia
4edukacja plastycznaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnajęzyk angielski
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne
6
7
8
9

Klasa 2A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolna
2język angielskiwychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolna
3edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnajęzyk angielski
4religiaedukacja informatycznareligiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne
6edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja plastyczna
7edukacja wczesnoszkolnaetyka
8
9

Klasa 2 B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1religiareligiawychowanie fizyczneedukacja plastyczna
2edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
3wychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnajęzyk angielskiedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
6język angielskiedukacja informatyczna
7
8
9

Klasa 2C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1wychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne
2edukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolna
3edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja plastycznaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5wychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja informatycznajęzyk angielski
6język angielskiedukacja wczesnoszkolna
7edukacja wczesnoszkolnareligiaetyka
8edukacja wczesnoszkolna
9

Klasa 2D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1wychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolna
3edukacja informatycznaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnajęzyk angielskiedukacja wczesnoszkolna
4język angielskiedukacja plastycznaedukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolna
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne
6edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
7etyka
8
9

Klasa 3A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolnaedukacja informatycznawychowanie fizyczne
2edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
3edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja plastyczna
4język angielskiedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligia
6wychowanie fizycznejęzyk angielski
7etyka
8
9

Klasa 3B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnaedukacja informatyczna
3religiawychowanie fizyczneedukacja plastycznareligiawychowanie fizyczne
4edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizycznejęzyk angielskijęzyk angielski
6edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
7edukacja wczesnoszkolna
8
9

Klasa 3C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolna
2wychowanie fizycznereligiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
3edukacja wczesnoszkolnaedukacja informatycznaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizycznejęzyk angielskiedukacja wczesnoszkolnajęzyk angielski
5religiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja plastyczna
6edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
7etyka
8
9

Klasa 3D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
2edukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
3język angielskireligiajęzyk angielskiwychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolna
4edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja informatycznawychowanie fizyczne
5edukacja wczesnoszkolnaedukacja plastycznaedukacja wczesnoszkolna
6edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
7edukacja wczesnoszkolna
8
9

Klasa 4A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0informatyka
grupa2
1koło wyrównawcze
z matematyki
informatyka
grupa1
język angielski
grupa1/grupa2
język polski
2język polskihistoriamuzykajęzyk polski
3religiajęzyk polskiwychowanie fizycznezajęcia z wychowawcąmatematyka
4wychowanie fizycznematematykajęzyk angielski
grupa1/grupa2
język polskijęzyk angielski
grupa1/grupa2
5wychowanie fizycznematematykaprzyrodareligiaprzyroda
6matematykawychowanie fizyczneplastyka
7koło informatyczne/
koło matematyczne
technika
8technikaetyka
9

Klasa 4B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1religia
2język angielski
grupa1/grupa2
język polskiwychowanie fizyczne
3matematykajęzyk polskimuzykawychowanie fizyczne
4matematykajęzyk angielski
grupa1/grupa2
zajęcia z wychowawcąhistoriajęzyk polski
5informatyka
grupa1/grupa2
język polskiwychowanie fizycznematematykajęzyk angielski
grupa1/grupa2
6plastykareligiaprzyrodamatematyka
7przyrodajęzyk polski
8wychowanie fizyczneetyka
9

Klasa 4C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1informatyka
grupa2
wychowanie fizyczne chłopcyreligia
2przyrodawychowanie fizycznewychowanie fizyczneinformatykareligia
3historiajęzyk angielski
grupa1/grupa2
matematykajęzyk polskimatematyka
4matematykamatematykajęzyk polskiprzyroda
5zajęcia z wychowawcąmuzykajęzyk angielski
grupa1/grupa2
język angielski
grupa1/grupa2
plastyka
6język polskijęzyk polskiwychowanie do życia w rodziniewychowanie fizycznejęzyk polski
7wychowanie fizyczne
dziewczyny
8
9

Klasa 4D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0technika
1technikainformatyka
grupa1
religia
2język polskijęzyk angielski grupa1/grupa2religiahistoria
3wychowanie fizycznemuzykamatematykajęzyk angielski
grupa1/grupa2
język polski
4język angielski
grupa 1
informatyka
grupa 2
matematykawychowanie fizycznematematykawychowanie fizyczne
5przyrodajęzyk polskiprzyrodamatematykawychowanie fizyczne
6wychowanie do 
życia w rodzinie
język polskijęzyk angielski
grupa 2
język polskiplastyka
7zajęcia z wychowawcą
8etyka
9

Klasa 5A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1historiajęzyk polski
2religiajęzyk polskimatematykajęzyk polskijęzyk angielski
3zajęcia z wychowawcąwychowanie fizycznematematykawychowanie fizycznewychowanie fizyczne
4geografiawychowanie fizyczneinformatyka
grupa1/grupa2
muzykaplastyka
5język angielski
grupa1/grupa2
język angielski
grupa1/grupa2
język polskimatematykajęzyk polski
6matematykajęzyk angielskireligiabiologia
7historiaedukacja czytelnicza
i medialna
8
9

Klasa 5B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0muzyka
1język angielski
grupa1/grupa2
2technikajęzyk angielskimatematyka
3technikajęzyk polskijęzyk polskijęzyk polskimatematyka
4język polskiplastykajęzyk polskimatematykahistoria
5matematykawychowanie fizyczneinformatyka
grupa1/grupa2
geografiawychowanie fizyczne
6wychowanie fizycznejęzyk angielski
grupa1/grupa2
zajęcia z wychowawcąhistoriaedukacja czytelnicza
i medialna
7wychowanie fizycznereligiabiologiareligia
8edukacja ekologicznajęzyk angielski
9

Klasa 5C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0wychowanie fizyczne
1wychowanie fizycznetechnika
2zajęcia z wychowawcąmatematykawychowanie fizycznetechnika
3język polskijęzyk angielski
grupa1/grupa2
religiageografiamatematyka
4religiamuzykaplastykahistoriamatematyka
5historiamatematykajęzyk angielski
grupa1/grupa2
informatyka
grupa 1
język angielski
grupa 2
język polski
6biologiajęzyk polskiedukacja czytelnicza i medialnainformatyka
grupa 2
język angielski
grupa 1
wychowanie fizyczne
7język polskijęzyk polski
8etyka
9

Klasa 5D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0zajęcia z wychowawcą
1historiamatematykatechnikainformatyka
2język angielskimatematykareligiatechnikamuzyka
3geografiajęzyk polskiplastykawychowanie fizycznehistoria
4matematykajęzyk polskiwychowanie fizycznereligiajęzyk polski
5język polskijęzyk angielskijęzyk polskiedukacja czytelnicza
i medialna
matematyka
6wychowanie fizycznebiologiajęzyk angielski
7wychowanie fizyczneinformatyka
8etyka
9

Klasa 6A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język angielski
grupa 1
1religiajęzyk polskiwychowanie fizyczne
2wychowanie fizyczneedukacja czytelnicza
i medialna
informatyka
grupa 2
język angielski
grupa 2
język angielski
grupa1/grupa2
3wychowanie fizycznematematykamuzykahistoriajęzyk polski
4język polskimatematykabiologiawychowanie fizycznematematyka
5język polskireligiazajęcia z wychowawcajęzyk polskigeografia
6historiajęzyk angielski
grupa2
informatyka
grupa 1
matematyka
7język angielski
grupa 1
plastyka
8
9

Klasa 6B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0informatyka
grupa 1
1wychowanie fizycznematematykajęzyk polski
2język polskijęzyk angielskijęzyk angielskijęzyk angielskimatematyka
3język polskizajecie z wychowawcąjęzyk polskireligiawychowanie fizyczne
4matematykahistoriageografiajęzyk polskiedukacja czytelnicza
i medialna
5biologiaplastykawychowanie fizycznematematykahistoria
6religiamuzykawychowanie fizycznetechnika
7informatyka
grupa 2
technika
8
9

Klasa 6C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0religia
1matematykareligiamatematyka
2muzykahistoriazajęcia z wychowawcą
3język polskijęzyk polskiinformatyka
grupa1/grupa2
język angielski
grupa1/grupa2
język angielski
grupa1/grupa2
4język angielski
grupa1/grupa2
język polskiwychowanie fizycznewychowanie fizycznehistoria
5plastykamatematykabiologiawychowanie fizycznejęzyk polski
6edukacja ekologicznamatematykajęzyk polski
7wychowanie fizycznegeografia
8
9

Klasa 6D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0informatyka
grupa 1
1wychowanie fizycznejęzyk angielskimatematyka
2religiahistoriamatematykamatematyka
3edukacja ekologicznazajęcia z wychowawcąwychowanie fizycznehistoriaplastyka
4biologiageografiamuzykajęzyk polskijęzyk polski
5język angielskiwychowanie fizycznejęzyk angielskijęzyk polski
6język polskiwychowanie fizycznejęzyk polskiedukacja czytelnicza i medialna
7matematykareligia
8informatyka
grupa 2
9

Klasa 7A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1język polskihistoriajęzyk angielski
grupa 2
wychowanie fizycznejęzyk angielski
grupa 1
2język polskireligiareligiamatematykawychowanie fizyczne
3biologiabiologiazajęcia z wychowawcąinformatyka
grupa 1
język niemiecki
grupa 2
muzyka
4język niemiecki
grupa 1/ grupa2
język angielski
grupa1/ grupa2
język polskifizykamatematyka
5historiajęzyk polskichemiageografiamatematyka
6język angielski
grupa 1/ grupa2
geografiaplastykajęzyk polskichemia
7matematykawychowanie fizyczneedukacja ekologicznafizyka
8wychowanie fizycznejęzyk niemiecki
grupa 1
9

Klasa 7B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0wychowanie fizyczne
1religiajęzyk polskireligiawychowanie fizyczne
2matematykajęzyk angielski
grupa1/ grupa2
język polskimatematykawychowanie fizyczne
3matematykazajęcia z wychowawcąchemiafizykahistoria
4historiajęzyk polskibiologiainformatyka
grupa 1
język niemiecki
grupa 2
fizyka
5język niemiecki
grupa 1
informatyka
grupa 2
chemiawychowanie fizycznejęzyk angielski
grupa 2
język niemiecki
grupa 1
biologia
6język polskigeografiajęzyk angielski
grupa1/grupa2
muzykamatematyka
7język angielski
grupa 1
edukacja ekologicznajęzyk niemiecki
grupa 2
język polskigeografia
8plastyka
9

Klasa 7C

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język niemieckiwychowanie fizycznewychowanie do życia
w rodzinie
1fizykajęzyk angielskichemiajęzyk angielski
grupa 1
matematyka
2informatyka
grupa 2
język niemiecki
grupa 1
zajęcia z wychowawcąplastykafizykareligia
3język niemiecki
grupa 2
informatyka
grupa1
wychowanie fizycznejęzyk polskijęzyk polskiwychowanie fizyczne
4historiawychowanie fizycznejęzyk polskichemiamuzyka
5geografiajęzyk polskibiologiahistoriajęzyk polski
6język angielskimatematykareligiamatematykajęzyk angielski
7matematykajęzyk angielskigeografiajęzyk niemiecki
8edukacja ekologicznajęzyk angielskibiologia
9

Klasa 7D

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1język angielski
grupa 2
język angielski
grupa 2
fizykajęzyk angielski
grupa 1
język niemiecki
grupa 2
religia
2geografiabiologiachemiajęzyk polskijęzyk polski
3historiamatematykabiologiawychowanie fizycznematematyka
4język polskiwychowanie fizycznejęzyk polskichemiamatematyka
5język polskiwychowanie fizycznereligiamatematykawychowanie fizyczne
6informatyka
grupa2
język niemiecki
grupa1
fizykajęzyk niemiecki
grupa 2
język angielski
grupa 1
muzykazajęcia z wychowawcą
7edukacja ekologicznahistoriaplastykageografiajęzyk angielski
grupa1
8informatyka grupa1
9

Klasa 8A

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1język angielski
grupa 1/grupa 2
religiajęzyk niemiecki
grupa 1
2biologiageografiajęzyk angielski
grupa1/grupa2
informatyka
grupa 1
język niemiecki
grupa 2
3fizykareligiaedukacja ekologicznamatematykamatematyka
4zajęcia z wychowawcąjęzyk angielski
grupa1/grupa2
chemiamatematykaedukacja dla bezpieczeństwa
5matematykawiedza o społeczeństwiejęzyk polskijęzyk polskichemia
6język polskiwychowanie fizycznejęzyk polskihistoriafizyka
7język niemieckiwychowanie fizycznehistoriawychowanie fizycznejęzyk polski
8język niemieckiwiedza o społeczeństwiewychowanie fizyczne
9

Klasa 8B

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0język niemiecki
grupa 2
język niemiecki
grupa 1
1język polskijęzyk polskiwiedza o społeczeństwiematematyka
2fizykainformatyka grupa1
język niemiecki
grupa 2
język polskihistoriamatematyka
3język angielski
grupa1/grupa2
informatyka
grupa 2
język niemiecki
grupa 1
religiachemiaedukacja dla bezpieczeństwa
4religiajęzyk polskimatematykajęzyk angielski
grupa 1/ grupa 2
chemia
5zajęcia z wychowawcąjęzyk angielski
grupa 1/ grupa 2
wiedza o społeczeństwiewychowanie fizycznefizyka
6historiamatematykawychowanie fizycznegeografiajęzyk polski
7wychowanie fizycznebiologiawychowanie fizyczne
8
9