Pracownicze Plany Kapitałowe

Jako Instytucję Finansową prowadzącą i zarządzającą PPK w naszej placówce w dniu 26.02.2021 r. wybrano

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Marynarska 15, bud. New City

02-674 Warszawa

Tel. 22 640 40 00, fax 22 640 40 05

Tel. kom 727 414 191

Oferta złożona przez Pekao TFI S.A. w zupełności spełniała nasze oczekiwania.

W kryterium oceny ofert otrzymali maksymalną liczbę punktów tj 100. Pozostali oferenci, którzy złożyli ofertę na prowadzenie i zarządzanie PPK otrzymali następująco:
  1. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. – 95 punktów
  2. AVIVA INVESTORS- 80 punktów