Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

1. Paweł Nowiński – Przewodniczący – 502 293 115

2. Tomasz Szczepaniak – Zastępca Przewodniczącego

3. Agnieszka Rośczak – Skarbnik

4. Małgorzata Moch-Bil – Sekretarz

Wszystkie wpłaty na RR (składki, ksero) prosimy wpłacać na numer konta:
PKO Bank Polski
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 182
91-103 Łódź ul. Łanowa 16
78 1020 3408 0000 4102 0021 5723

W tytule przelewu (składka RR lub ksero) oraz imię, nazwisko dziecka/dzieci, klasa.

Adres strony internetowej Rady Rodziców przy SP182 w Łodzi znajdziemy pod linkiem : https://radarodzicow182.wixsite.com/website .