Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Dokumenty do pobrania:
Dane kontaktowe
Klauzula informacyjna
Polityka prywatności
Zarządzenie nr 1
Regulamin monitoringu wizyjnego
Klauzula informacyjna – pomiar temperatury