Opiekunowie:
p. Konrad Kowalski
p. Marta Danielewska
***
Przewodniczący:
Igor Zielak
Judyta Granatowska
Zastępca:
Zuzanna Kasyańska