Ważne telefony

W celu uzyskania pomocy psychologicznej dzieci, młodzież, rodzice, a także nauczyciele mogą skorzystać z bezpłatnego, specjalistycznego i kompleksowego wsparcia, dzwoniąc pod poniższe numery całodobowych infolinii:

1. 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”

2. 800 100 100 – telefon zaufania dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

3. 800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

4. 800 12 00 02 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

5. 800 70 22 22 – całodobowa linia wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym fundacji „ITAKA”

6. 800 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania – Uzależnienia (czynny w godzinach 16.00-21.00)

Ponadto przypominamy, iż rodzice szukający porady lub konsultacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą skorzystać z oferty 6 rejonowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz 3 poradni specjalistycznych znajdujących się na terenie Miasta.

Dane teleadresowe poradni można znaleźć pod adresem podanym poniżej. Klikając w link przeniesiemy się na tą stronę.
https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/placowki-edukacyjne-i-opiekunczo-wychowawcze/poradnie-psychologiczno-pedagogiczne