Zebrania i konsultacje

napis konsultacje i zebrania i zdjęcie nauczyciela

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

data

godz.

rodzaj

1.

14 września 2023

18.00

zebrania

2.

12 październik 2023

18.30

konsultacje

3.

09 listopada 2023

18.30

zebrania

4.

14 grudnia 2023

18.30

konsultacje

5.

18 stycznia 2024

17.00

zebrania okresowe

6.

07 marca 2024

18.30

konsultacje

7.

11 kwietnia 2024

18.30

zebrania

8.

09 maja 2024

18.30

konsultacje

9.

11 czerwca 2024

17.00

zebrania końcoworoczne