Zebrania i konsultacje

Lp. data godz. rodzaj
1. 08 września 2022 18.30 zebrania
2. 06 października 2022 18.30 konsultacje
3. 10 listopada 2022 18.30 zebrania
4. 08 grudnia 2022 18.30 konsultacje
5. 10 stycznia 2023 17.00 zebrania okresowe
6. 02 marca 2023 18.30 konsultacje
7. 13 kwietnia 2023 18.30 zebrania
8. 11 maja 2023 18.30 konsultacje
9. 13 czerwca 2023 17.00 zebrania końcoworoczne