Aktywna tablica 2023

Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli

W związku z realizacją rządowego programu Aktywna Tablica, w dniu 4 listopada 2022 r powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK”. Szkoły uczestniczące w sieci:

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Aleksandrowie Łódzkim
  • Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie
  • Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi

Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi znalazła się na liście szkół, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Programu AKTYWNA TABLICA.

Program Aktywna Tablica, to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu „Aktywna tablica” skierowanego do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi został zakupiony monitor interaktywny, komputery oraz specjalistyczne oprogramowanie.

Przykłady dobrych praktyk:

Nauczyciele Szkół Podstawowych w Aleksandrowie, Bełdowie i Łodzi wymieniali się scenariuszami lekcji. Scenariusze te, zostały umieszczone na dysku wirtualnym Google, na specjalnie stworzonej grupie dla współpracujących nauczycieli.

W ramach realizacji założeń programu Dyrektor szkoły Iwona Sosnowska, powołała w szkole e-koordynatora: Katarzynę Janowską oraz zespół samokształceniowy, w skład którego wchodzą: Agnieszka Banasiak, Joanna Dolder, Karolina Fabjańczyk, Agnieszka Kośmider, Maciej Przybylski, Agnieszka Walczakiewicz.

Cele pracy zespołu:

1. Wymiana informacji oraz dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej. 2. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych w celu podniesienia jakości pracy szkoły. 3. Zwiększanie kompetencji nauczycieli oraz przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. 4. Kształcenie umiejętności umożliwiających korzystanie z nowoczesnych urządzeń.

Zadania zespołu:

– Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z wykorzystaniem TIK. – Udział w szkoleniach z zakresu TIK . – Opracowywanie scenariuszy zajęć. – Poszukiwanie ciekawych rozwiązań edukacyjnych i propagowanie ich wśród nauczycieli – Wskazywanie ciekawych rozwiązań, znajdujących się na stronach internetowych, udostępnianie linków. – Udział członków zespołu w spotkaniach w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli .

Więcej na temat programu: https://www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica

Przydatne linki do pracy z tablicą interaktywną:

https://www.classroomscreen.com/ – zamiast domyślonego oprogramowania tablicy interaktywnej – podstawowe narzędzie pracy – przydatny stoper, – polskie menu

https://www.classroomscreen.com/exitpoll.html – narzędzie do ewaluacji lekcji

https://wheelofnames.com – koło fortuny, spinner online, na kole można wpisać dowolne frazy

https://www.solarsystemscope.com/ – interaktywny model układu słonecznego

https://learningapps.org/ – serwis, w którym możemy nie tylko tworzyć własne ćwiczenia dla uczniów, ale też korzystać z przygotowanych przez innych nauczycieli narzedzi.

https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/ – szeroki wybór stoperów i timerów do wykorzystania podczas zajęć

http://intelloware.com/art/ – narzędzie do tworzenia symetrycznych rysunków

https://www.toonytool.com/ – narzędzie do szybkiego tworzenia komiksów

https://www.superkid.pl -dla-dzieci – dla przedszkolaków oraz klas 1-3

www.britishcouncil.pl/egzaminy/szkoly-instytucje/cambridge-english materiały dla anglistów

https://www.matzoo.pl/

www.quizizz.com (gry, quizy)

www.learningapps.org (różne gry dydaktyczne)

https://epodreczniki.pl/ E-podręczniki do kształcenia ogólnego