Dokumenty szkoły

STATUT SZKOŁY
Klikając na ten link, przejdziesz na stronę zawierającą plik statut szkoły (pdf).

Szkolny zestaw programów nauczania.
Klikając na ten link, pobierzesz plik szkolnego zestawu nauczania.

Zestaw podręczników.
Klikając w ten link, pobierzesz plik zawierający zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024.

Innowacje pedagogiczne.
Klikając w ten link, pobierzesz plik zawierający innowacje pedagogiczne na rok szkolny 2023/2024.

Procedury szkolne
Klikając w ten link, przejdziesz na stronę zwierającą plik procedur szkolnych (pdf).

Regulamin zachowania
Klikając w ten link, przejdziesz na stronę zawierającą plik regulamin zachowania (pdf).

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych
Klikając w ten link, przejdziesz na stronę zawierającą plik regulaminu korzystania z telefonów komórkowych (pdf).

Procedura bezpieczeństwa
Klikając na ten link, przejdziesz na stronę zawierającą plik procedur bezpieczeństwa (pdf).

Procedura alarmu podczas egzaminu ósmoklasisty
Klikając w ten link, przejdziesz na stronę zawierającą procedury alarmu podczas egzaminu ósmoklasisty (pdf).

Program wychowawczo-profilaktyczny
Klikając na ten link, przejdziesz na stronę zawierającą program wychowawczo-profilaktyczny 2022/2023(pdf).