Klauzula informacyjna

Klauzula z dnia 25 maja 2018 r.

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.
W związku z tym, pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania przez naszą szkołę Pana/ Pani danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Wasze dane osobowe, są one u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili.
ADO

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 182 w Łodzi, ul. Łanowa 16
 2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
  iod.sp182@cuwo.lodz.pl. 
 3. Celem przetwarzania danych jest prawidłowa realizacja celów statutowych szkoły określonych w § 2 statutu.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony odrębnymi przepisami
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym lub zawarcia umowy o pracę. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie np. brak zatrudnienia.