TIK

 

Miasto Łódź i Szkoła Podstawowa nr 182 w Łodzi realizują projekt, którego celem jest wsparcie 94 uczniów
(47K i 47M) oraz 30 nauczycieli (27K i 3M) Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi w zakresie podnoszenia kompetencji TIK poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt TIK w okresie IX.2022 – II.2023.

Wsparcie skierowane jest do:

– 94 uczniów (47K i 47M)

– 30 nauczycieli (27K i 3M)

– Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie w 3 formach:

– doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt TIK, który wykorzystywany będzie do prowadzenia zajęć
w placówce

– objęcie 94 uczniów szkoły, w tym dzieci z klas 1-3, zajęciami dodatkowymi, których celem jest podnoszenie kompetencji

uczestników w zakresie TIK, programowania, fotografii oraz obróbki cyfrowej obrazu i dźwięku i multimediów

– skierowania 30 nauczycieli (27K i 3M) na szkolenia, których celem jest podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania TIK w procesie dydaktycznym.

W wyniku realizacji projektu:

– co najmniej 80 uczniów (40K i 40M) – 85%

– co najmniej 28 nauczycieli (25K i 3M) – 93%

zdobędzie nowe i/lub rozwinie posiadane kompetencje w zakresie TIK.