15 lat mija…

W związku ze zbliżającym się konkursem na stanowisko dyrektora,
my pracownicy szkoły,
pragniemy przypomnieć, w jaki sposób zmieniała się placówka
na przestrzeni piętnastu lat zarządzania przez naszą
Panią Dyrektor Iwonę Sosnowską

 

W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM I WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZYM

Wzrosła ilość oddziałów integracyjnych – z 6 do 14, a co za tym idzie, uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zwiększyła się ilość oddziałów klasowych – z 24 do 32.

Obowiązek szkolny realizowało 390 uczniów, obecnie 620.

Zwiększyła się ilość pracowników szkoły – z 62 do 104, w tym z 53 nauczycieli do 79.

Kadra pedagogiczna systematycznie realizuje awans zawodowy, co przekłada się na podnoszenie jakości pracy szkoły.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi: 41 nauczycieli dyplomowanych, 22 mianowanych, 12 kontraktowych i 4 stażystów.

Za kadencji Pani Dyrektor Iwony Sosnowskiej awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego uzyskało 35 nauczycieli, mianowanego 12, kontraktowego 11 nauczycieli.

Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje w wielu obszarach. Biorąc pod uwagę specyfikę szkoły, aż 39 nauczycieli posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.

Pani Dyrektor diagnozuje potrzeby szkoleniowe nauczycieli, organizuje szkolenia rady pedagogicznej, zachęca do udziału w kursach zewnętrznych doskonalących i kwalifikacyjnych. Pani Dyrektor inspiruje nauczycieli do opracowywania innowacji pedagogicznych i programów edukacyjnych.

Działalność innowacyjna i nowatorska szkoły.

Innowacje pedagogiczne, opracowane i wdrażane w obecnej kadencji Pani Dyrektor, to innowacje, które stwarzają wszystkim uczniom możliwości i warunki do realizowania zainteresowań oraz rozwijania talentów:

Tak też uczę”, „Uczę się nieść pomoc innym”, „Dbam o zdrowie i niosę pomoc innym”, „Zobaczyć, dotknąć, usłyszeć – pokochać”, „Łódź, moja mała ojczyzna”, „Patrzę, widzę, rozumiem”, „Oswoić media”, „Rekreacja dla zdrowia”, „Cudze chwalimy – tam pojechać chcemy”, „Czytać każdy może”, „Przygoda z teatrem”, „Młodzi ekolodzy”, „Teatr i ja”, „Zajęcia artystyczne – wyrób biżuterii”, „Wesołe zabawy z papierem – twórcze zajęcia w klasie integracyjnej”, „Świat w liczbach – koło matematyki praktycznej”, „Mistrz kaligrafii – terapii ręki dla trzecioklasistów”, „Poznajemy bliżej Polskę”, „Jestem obserwatorem i badaczem przyrody”, „Łódź na starej fotografii i w nowej odsłonie”, „Śladami naszych przodków – moi przodkowie i ja”, „Śladami czterech kultur – odkrywcy Łodzi”, „A ja lubię swoją panią – czyli szkoła nie taka zła”, „Każdy może mieć swój sukces”, „Szkolne życie w obiektywie”, „Poznaję swoje mocne strony – odkrywanie i wspieranie zdolności dziecka”, „Moja Polska – edukacja patriotyczna”, „Uczę się nieść pomoc innym – ratowniczek”, „Zabawa z wyobraźnią – myślę, czuję, bawię się i pracuję”, „Prace z wyobraźnią – wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka”, „ Wesołe zabawy z origami”, „W zgodzie z przyrodą”, „Z przyrodą za pan – brat” „Każdy może mieć swój sukces”, „Wspólne muzykowanie – nauka gry na flażolecie”, „Krok po kroku do szkolnego sukcesu”, „Music and lyrics” – muzyka i tekst – kółko anglistyczne z elementami muzyki, dziennikarstwa i plastyki”, „Wszystko jest trudne nim stanie się łatwe”, „Dobre nauczanie – dobre wychowanie”, „Poznajemy bliżej Polskę”, „Wesoły bon–ton”, „Na zachodzie i na wschodzie – poznajemy kulturę Rosjan i Brytyjczyków”, „Grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci w normie intelektualnej”, „Małe dzieci – wielkie uczucia i emocje”.

Szkoła oferuje także szereg zajęć specjalistycznych dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę: integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne i podnoszące kompetencje językowe, arteterapia, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, treningi umiejętności społecznych i gimnastyka korekcyjna.

Na stałe jest zatrudniony psycholog, który otacza opieką uczniów i ich rodziców, którzy takiej pomocy potrzebują.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli przede wszystkim w ramach wolontariatu.

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych jest wszechstronna i zróżnicowana, dostosowana do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Na przełomie lat obejmuje działania plastyczne, origami, arteterapię, przyrodnicze, matematyczne, ekologiczne, turystyczno–krajoznawcze, językowe, czytelnicze, dziennikarskie, historyczne, ortograficzne, informatyczne, majsterkowicza, fotograficzne, taneczne, kulinarne, teatralne, muzyczne i sportowe: piłka siatkowa, koszykowa, nożna, tenis ziemny, gry stolikowe.

Nasz szkolny chór, koło muzyczne i flażoletowe zdecydowanie uświetniają szkolne uroczystości.

W celu uatrakcyjnienia uczniom procesu dydaktycznego, nauczyciele organizują liczne wycieczki przedmiotowe, krajoznawcze, w tym zielone szkoły.

Dopełnieniem działań naszych nauczycieli jest organizowanie warsztatów językowych w Londynie oraz polsko–austriacka współpraca międzynarodowa, dzięki którym uczniowie naszej szkoły integrują się z angielskimi i austriackimi rówieśnikami.

Mając na uwadze dobro dzieci i możliwość udzielenia im pomocy, szkoła przystąpiła do unijnych projektów: „Wyjątkowy Uczeń” i „Siedem ścieżek do szkolnego sukcesu”.

Wyjątkowy Uczeń” – w ramach projektu nauczyciele naszej szkoły prowadzili dla uczniów z klas I – III zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne i rozwijające zainteresowania uczniów zdolnych. Uczestnicząc w projekcie doposażono szkołę w sprzęt multimedialny oraz materiały i pomoce dydaktyczne.

7 ścieżek do szkolnego sukcesu” – projekt był realizowany przy ścisłej współpracy psychologów i pedagogów Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1 w Łodzi, z myślą o wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów napotykających na problemy edukacyjne. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli w innowacyjne formy pracy z uczniem, szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne, a w efekcie prowadzonych zajęć uczniowie wykształcili wszechstronny rozwój w obszarach siedmiu rodzajach inteligencji.

Podejmowane przez szkołę działania zaowocowały przyjęciem jej przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole z siedzibą w Warszawie – jako piątej szkoły w województwie do „Klubu Przodujących Szkół w Polsce”.

Szkoła promuje zachowania bezpiecznego i zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich programach profilaktycznych: „Śniadaniowa klasa”, „Śniadanie Daje Moc”, „Program dla szkół” – owoce i warzywa w szkole, „Szklanka mleka”, „Jem drugie śniadanie”, „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła”, „Wędrówki, od Grosika do złotówki”. Główną ideą programów są działania będące uzupełnieniem programu wychowawczo–profilaktycznego szkoły, ukierunkowane na wszechstronny rozwój ucznia.

Dbając o wszechstronną działalność szkoły, nauczyciele włączyli się także w realizację innych programów i akcji edukacyjnych, np.: „Partnerski Projekt Szkół – Socrates Comenius”, „Podobieństwa i różnice kulturowe”, „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”, Ogólnopolska kampania „Bądź kumplem, nie dokuczaj”, „Dzień Ziemi”, „Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Szkoła z prawami dziecka”.

Nasza szkoła pobiła rekord Polski w „Europejskiej Stolicy Kultury” – PTTK oraz łódzki rekord wpisany do Księgi Rekordów Guinessa na największą kartę bożonarodzeniową w ramach V edycji Łódzkiej Fabryki Prezentów pod choinkę.

Szkoła otwarta jest na potrzeby drugiego człowieka, jak i na potrzeby zwierząt bezdomnych.

Szkolna zbiórka charytatywna dla Milenki i Filipa – dzieci chorujących na zespół Niemann Pick Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. „Szlachetna Paczka” – organizator TV Polsat. „Zostań Super Zakrętakiem” – akcja realizowana przez Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”. „Gorączka złota” – akcja PCK. „Podziel się Wigilią” – działania charytatywne na rzecz podopiecznych Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” oraz Fundacji „Swim For A Dream” z Łodzi. „Świetlica Środowiskowa” działająca przy Parafii św. Józefa w Łodzi. Akcja „Pluszaki’ dla Fundacji „Dziewczynka z zapałkami”.

Porządkowanie cmentarza żydowskiego w ramach 65 rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto. Dyżury członków szkolnego koła PCK – pomoc najmłodszym uczniom podczas spożywania posiłków. BohaterON w Twojej Szkole – akcja wysyłania listów do żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Pamiętamy o ich bohaterskich czynach.

Coroczna zbiórka dla łódzkiego schroniska przy ul. Marmurowej –uczniowska zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla zwierząt z łódzkiego schroniska.

Cykliczna zbiórka dla Stowarzyszenia na bezdomnych zwierząt przy ul. Skalnej w Łodzi.

Uczniowska zbiórka pieniężna, wspierająca zwierzęta z łódzkiego ZOO.

Działania szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny

W trosce o bezpieczeństwo, szkoła została wyposażona w monitoring wewnętrzny i monitoring wizyjny zewnętrzny oraz wideofon do świetlicy szkolnej. Jest opieka i pomoc pani „Stop” dbającej o bezpieczeństwo uczniów na przejściu dla pieszych. Opieka pielęgniarki szkolnej. Opieka uczniów klas starszych nad pierwszoklasistami. Identyfikatory dla pracowników. Księga wpisów i wypisów osób wchodzących do szkoły.

Uczniowie spożywają ciepłe posiłki przygotowane w stołówce szkolnej.

Szkoła organizuje zajęcia dla uczniów z osobami zajmującymi się uzależnieniami ze Straży Miejskiej, z II Komisariatu Policji z Ogniwa dla spraw Nieletnich i Patologii. Zajęcia dotyczą bezpieczeństwa uczniów klas młodszych oraz unikania zachowań ryzykownych przez uczniów klas starszych. Prowadzi akcje „Twórczy, bo wolny od uzależnień”, akcje informacyjne „Dzień bez papierosa”, „1 Grudnia Dzień Walki z AIDS”. Uczniowie klas starszych uczestniczą w zajęciach dotyczących bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni. W ramach wczesnej profilaktyki uzależnień, uczniowie cyklicznie uczestniczą w programie „Cukierki”.

Chcąc poszerzyć zakres działań szkoły oraz stworzyć uczniom możliwość zaprezentowania swoich możliwości i umiejętności, nauczyciele naszej szkoły organizują konkursy.

Do tradycji szkoły należy organizacja prestiżowych konkursów wojewódzkich, będących pod honorowym patronatem „Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole”, „Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole”, „Prezydenta Miasta Łodzi”, „Wojewody łódzkiego”
i TV TOY
A:

 1. Mistrzostwa w Szybkim Czytaniu” – XV edycji,

 2. Bajki, baśnie i legendy zjednoczonej Europy” – konkurs teatralny, XII edycji,

 • Szkoła organizuje międzyszkolny konkurs plastyczny „Bajki i legendy świata” – VII edycji.

 • Szkoła była organizatorem eliminacji dzielnicowych konkursu wojewódzkiego „Ele mele – umiem wiele” pod patronatem ŁCDNiKP.

 • Każdego roku, nauczyciele organizują ponad 20 konkursów szkolnych, skierowanych do wszystkich uczniów klas I – VIII.

 • Do szkolnej tradycji należy organizowanie Turnieju Klas Integracyjnych.

Szkoła aktywnie promuje twórczość swoich uczniów.

Nauczyciele naszej szkoły z dużym zaangażowaniem przygotowują uczniów do różnych konkursów organizowanych nie tylko na terenie naszej szkoły, ale przede wszystkim przez inne placówki.

Uczniowie szkoły aktywnie biorą udział w pozaszkolnych konkursach wiedzy i w zawodach sportowych, osiągając sukcesy na szczeblu międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim. Otrzymują stypendia za wysokie wyniki w nauce:

Prezydenta Miasta Łodzi – 1 uczeń, Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – 5 uczniów, stypendia motywacyjne – 25 uczniów.

Poziom pracy dydaktycznej szkoły potwierdzają wyniki uzyskiwane przez uczniów w sprawdzianie szóstoklasisty, plasując szkołę w kolejnych latach przemiennie w staninach wysokim, wyżej średnim i średnim.

Ponad 30% uczniów otrzymało w ostatnich 3 latach promocję z wyróżnieniem.

By promować sukcesy edukacyjne uczniów klas najstarszych, w szkole jest utworzona „Galeria Wyróżnionych Nagrodą Dyrektora” oraz „Galeria Najlepszych Uczniów”.

W szkole odbywają się spotkania społeczności szkolnej mające na celu promocję różnorodnych sukcesów uczniów. Są to apele szkolne dla uczniów, organizowane na zakończenie każdego semestru. Wyróżnieni otrzymują odznaki wzorowego ucznia.

Każdego roku, uczniowie klas szóstych, otrzymują Nagrody Dyrektora Szkoły, stypendia motywacyjne i srebrne odznaki.

W zakresie osiągnięć pracowników szkoły

 • Brązowy Krzyż Zasługi” za ofiarną działalność przekraczającą zakres obowiązków odznaczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Medale Ministra Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania – 7 nauczycieli.

 • Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi I stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 • Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.

 • Honorowa Odznaka IV stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża.

 • Tytuł Innowacyjny Nauczyciel – I miejsce w kraju.

 • Nagroda Światowego Forum Innowacyjnej Edukacji w Cape Town w RPA.

 • Nauczyciele otrzymali też inne nagrody o znaczeniu ogólnopolskim „Nauczyciel innowator”, „Nauczyciel innowacyjny”, „Nauczyciel roku” za szczególne osiągnięcia w kształtowaniu osobowości ucznia oraz innowacyjne podejście do nauczania, przyznawane przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Głos Nauczycielski.

 • Uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki UŁ.

 • Certyfikat „Organizator procesów innowacyjnych” ŁCDNiKP.

 • Nauczyciele naszej szkoły są autorami pakietu edukacyjnego dla klas I – III „Tropiciele”, otrzymały złoty medal za „Najlepszy podręcznik w Europie – Tropiciele” przyznany na Targach Edukacyjnych we Frankfurcie oraz prestiżową nagrodę BESA za najlepszą książkę szkolną w Europie – medal na Targach Edukacyjnych w Kielcach.

 • II miejsce w VIII przeglądzie Inicjatyw Edukacyjnych za innowację „Wspólne muzykowanie – nauka gry na flażolecie”.

 • I miejsce, „Najfajniejsza Szkoła Podstawowa” – dostrzeżona i wyróżniona „jako wspaniałe miejsce, godne pokazania, opisania i polecenia w naszym mieście”. Plebiscyt ogłoszony w Expressie Ilustrowanym.

 • Stypendia naukowe w ramach unijnego projektu Long Life Learning – „Uczenie się przez całe życie”, 3 stypendia metodyczno-językowe: dwukrotnie do Dublina i do Edynburga.

 • Międzynarodowe szkolenie językowe na Malcie, dofinansowane z UMŁ- Wydział Edukacji.

 • Administrator Szkoły” – tytuł Kadry Zarządzającej Oświatą.

 • Nauczyciele dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem publikując prace na portalach edukacyjnych i w czasopismach oświatowych.

Wyróżnienia dla dyrektora szkoły:

 • Złota Odznaka” ZNP za wyróżniającą i wybitną pracę dla rozwoju oświaty, nauki i kultury oraz za wieloletnie i aktywne uczestnictwo w zakresie działalności organizacyjnej.

 • 3 Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej, za inspirowanie do rozwijania uczniowskich i nauczycielskich talentów.

 • Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi II stopnia – za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju łódzkiej oświaty i wychowania młodego pokolenia Polaków.

 • Nagroda Kuratora Oświaty – za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 • Super Dyrektor Szkoły” – świetny pedagog i skuteczny menadżer, tworzący atmosferę sprzyjającą edukacji i współpracy z rodzicami i społecznością lokalną. Nagroda pod honorowym patronatem MEN przy współpracy Dziennika Łódzkiego.

 • Kobieta Przedsiębiorcza” – za wyróżniające się aktywnością, dorobkiem zawodowym, sukcesami w działalności społecznej, kulturalnej i naukowej.

W kadencji Pani Dyrektor, szkoła uzyskała certyfikaty:

Organizacja wspierająca wszechstronny rozwój uczniów”, „Organizacja innowacyjna”, „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”, „Śniadanie Daje Moc”, „Szkoła w kulturze”, „Wiarygodna szkoła”, „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła”, „Lepsza Szkoła”, „Szkoła promująca zdrowie”, „Szkoła z energią”, „Administrator Szkoły”, „Przetwarzanie Danych Osobowych w Szkole”, „Kancelaria Zarządcza w Jednostkach Oświaty”,
„Lider w edukacji”.

W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY I ROZWOJU BAZY SZKOLNEJ

Już ponad 10 lat temu odbyło się otwarcie boiska ORLIK, a podczas 50-lecia szkoły został otwarty kompleks sportowy, który powstał ze środków budżetu obywatelskiego.

Dzięki uczestnictwu w programie „Radosna Szkoła” przy szkole znajduje się także kolorowy plac zabaw.

 • Termomodernizacja budynku szkoły wraz z kompleksową wymianą węzła CO, w ramach projektu z EFRR.

 • Generalny remont łazienek.

 • Wymiana całościowa stolarki okiennej.

 • Wymiana oświetlenia żarowego na jarzeniowe.

 • Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej z budżetu Wojewody Łódzkiego.

 • Remont sal lekcyjnych i pracowni, wymiana drzwi, mebli, ławek i krzeseł.

 • Wyposażenie szkoły w szafki szatniane dla wszystkich uczniów.

 • Pozyskanie funduszy unijnych z EFS na nowoczesną pracownię internetową i pracownię polisensoryczną uwzględniając potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni logopedycznej.

 • Utworzenie i unowocześnienie pracowni językowych, ufundowanych przez Radę Osiedla.

 • Utworzenie pracowni terapeutycznych, oddziału przedszkolnego, gabinetu pedagoga i psychologa.

 • Remont sali gimnastycznej i szatni.

 • W ramach realizacji projektów MEN: „Książki naszych marzeń” – 2000 nowych wolumów, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Narodowe czytanie”, „Radosna Szkoła” – budowa dużego placu zabaw w ramach rządowego programu.

Od piętnastu lat Pani Iwona Sosnowska jest dyrektorem naszej szkoły. Uczyniła ze zwykłej łódzkiej podstawówki nowoczesną, na miarę XXI wieku. Pasją pedagogiczną i energią twórczą zaraża grono pedagogiczne. Dzięki umiejętności pozyskiwania środków z różnych źródeł, szkoła została wyremontowana, ma nowoczesne pracownie, nowoczesne boiska sportowe i plac zabaw, dostępne dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. Wszystko to jest bardzo istotne w dobie stawiania przed szkołą ogromnych wyzwań związanych z wdrażaną reformą MEN, przyjęciem drugiego budynku i przejęciem szkoły przez Centrum Usług Wspólnych Oświaty. Wymagają one znajomości organizacji pracy placówki, profesjonalizmu skutecznego menadżera, nauczyciela z entuzjazmem tworzenia nowych rozwiązań, zaufanego i otwartego na zmiany.

Pracownicy szkoły