Warsztaty integracyjne w Ogrodzie Jordanowskim/Iнтеграційні семінари в Йорданському саду

25 października klasa 2d uczestniczyła w warsztatach integracyjnych w Ogrodzie Jordanowskim.
Uczniowie uczyli się współpracy w grupie, która okazała się niezbędna podczas wykonywanych zadań oraz proponowanych zabaw.

25 жовтня учні 2-го класу взяли участь в інтеграційному семінарі в Йорданському саду. Учні навчилися співпрацювати в групі, що виявилося необхідним під час виконання завдань та запропонованих ігор.