Zajęcia TIK / Освітня діяльність TIK


Miło nam poinformować Państwa, że we wrześniu rozpoczęliśmy zajęcia dodatkowe z uczniami naszej szkoły w ramach projektu TIK. Uczniowie na zajęciach podnoszą swoje kompetencje korzystając z nowoczesnego sprzętu zakupionego również w ramach tego projektu. Poniżej mały fotoreportaż ze zajęć.

Раді повідомити, що у вересні ми розпочали додаткові заняття з учнями нашої школи в рамках проекту TIK. Учні на уроці вдосконалюють свої компетенції, використовуючи сучасне обладнання, також набуте в рамках даного проекту. Нижче представлений невеликий фотозвіт з занять.

Kodowanie i programowanie gr klas 1 i gr klas 3 z panią Janowską Katarzyną.
Кодування та програмування gr 1 та gr класів 3 з пані Janowską Katarzyną.

Kodowanie i programowanie w klasach 1-3 z panią Zjawioną Aleksandrą.
Кодування та програмування в 1-3 класах з пані Zjawioną Aleksandrą.

Zajęcia z koła informatycznego z klasami 6-7 z panią Jagiełą-Sochacką Aleksandrą.
Заняття з ІТ-гуртка з 6-7 класами з пані Jagiełą-Sochacką Aleksandrą.

Warsztaty młodego filmowca z obróbką i montażem filmów w klasach 7-8 z panem Kowalskim Konradem.

Koło fotograficzne z klasami 6-8 z panią Kardzis Sylwią.

Zajęcia z koła informatycznego w klasach 4-5 z panem Miłoszem Glińskim.

Zajęcia z kodowania i programowania w klasach 4-8 z panem Dominikiem Pacześ.

Na zajęciach TIK uczniowie rozwijają umiejętność programowania, myślenia algorytmicznego oraz komunikacji i współpracy. Młodsza grupa pracuje w środowisku graficznym Scratch, w którym zbudowała m.in. kilka ciekawych gier oraz niełatwy program do sprawdzania czy rok jest przestępny. Starsze grupy poznały podstawy języka programowania Python. Oprócz klasycznej składni korzystali też z Pygame Zero. W tym środowisku uczniowie zbudowali m.in. program graficzny służący do rysowania oraz klasyczną grę Arkanoid.