” Przegląd kolęd” / „Огляд колядок”

Dnia 21 grudnia wszystkie klasy uczestniczyły w przygotowanym przez Pana Łukasza Galusia ” Przeglądzie kolęd”, które wprowadziły nas w czas wigilii klasowych. Spotkanie było prowadzone przez uczniów klasy 8a, występowali uczniowie tej klasy oraz 8c. Oprawę muzyczną przygotowała pani Małgorzata Hajduk wraz z chórem szkolnym. Scenerie świąteczną przygotował proboszcz Wojciech Matuła i ksiądz Marek Szczepański. Poznanie historii kolęd, wspólne ich śpiewanie i składanie wspólnie życzeń wprowadziły naszą społeczność szkolną w miły, świąteczny klimat.

21 грудня всі класи взяли участь у «Огляді колядок», підготовленому паном Лукашем Галушем, який познайомив нас з часом уроку Святвечора. Зустріч вели учні 8-го класу, виступали учні цього класу та 8с. Музичну постановку підготувала пані Малгожата Гайдук спільно зі шкільним хором. Різдвяну сцену підготували парафіяльний священик Войцех Матула та священик Марек Щепанський. Знайомство з історією колядок, спільне їх співання та спільне втілення бажань ввели нашу шкільну спільноту у приємну, святкову атмосферу.