Zajęcia w Kuchcikowie / Заняття в Куччикові

Podczas zajęć przeprowadzonych w „Kuchcikowie” – sali „Laboratorium przyszłości” uczniowie klasy 2a  upiekli pyszne babeczki. Było to wyjątkowo atrakcyjne wyzwanie dla każdego z uczniów. Podczas zajęć uczniowie mogli wykazać się samodzielnością i kreatywnością w zespołowym działaniu.  

Під час занять, проведених у приміщенні «Куччиково» – «Лабораторія майбутнього», учні 2-го класу пекли смачні кекси. Це був надзвичайно привабливий виклик для кожного зі студентів. Під час занять учні могли проявити самостійність і креативність у командній роботі.