VII Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczny Internet -Działajmy razem!” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy / VII Національний конкурс «Безпечніший Інтернет – діємо разом!» під почесним патронатом Сілезького наглядача за освітою та президента міста Ченстохова

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej. Uczniowie przygotowują plakat na temat zawarty w tytule konkursu. Plakat musi być wykonany w dowolnym programie graficznym z rozszerzeniem jpg. (PAINT, GIMP, PAINT 3D, itp.).
Jeżeli praca przejdzie pierwszy etap szkolny należy ją wydrukować w formacie A4. Proszę pamiętać by praca została wykonana indywidualnie, samodzielnie
i aby nigdzie do tej pory nie była publikowana i nagradzana.

Rodzic lub opiekun prawny musi podpisać zgodę na konkurs zamieszczoną na stronie szkoły w aktualnościach.

Pracę w pierwszym etapie przesyłamy do Pani Aleksandry Jagieły-Sochackiej poprzez Teams albo Dziennik Elektroniczny do 22 stycznia włącznie.

Конкурс адресований учням I - VIII класів початкової школи. Учні готують плакат на тему, включену в назву конкурсу. Постер повинен бути виконаний в будь-якій графічній програмі з розширенням jpg. (ФАРБА, GIMP, ФАРБА 3D і т.д.). Якщо робота проходить перший шкільний етап, її слід роздрукувати в форматі А4. Будь ласка, пам'ятайте, що робота виконується індивідуально, самостійно і що вона ніде не була опублікована і винагороджена.
Батьки або законні опікуни повинні підписати згоду на конкурс, розміщену в шкільній стрічці новин.
Робота на першому етапі надсилається Aleksandry Jagieły-Sochackiej через Teams або Electronic Journal до 22 січня включно.