KONKURS „DLA ŁODZI NA 600 LECIE” / КОНКУРС „ЗА ЛОДЗЬ ДО 600-РІЧЧЯ”

Opiekunki koła regionalnego działającego w naszej szkole ogłaszają konkurs. Polega on na:
– Przygotowaniu dowolną techniką plakatu o Łodzi wielkości A2 lub A1. Plakat musi zawierać wymyślone hasło reklamujące 600 lecie naszego miasta. Oprócz tego obowiązkowego elementu, pozostałe części plakatu są dowolne.
Lub/i
-Przygotowaniu pocztówki/kartki z życzeniami dla Łodzi z okazji 600 lecia nadania jej praw miejskich. Pocztówka musi być wykonana własnoręcznie przez autora lub zespół. Format i technika – dowolne.
W Konkursie może wziąć udział jeden uczeń, zespoły 2 osobowe lub praca może być przygotowana i wykonana przez całą klasę, np. w czasie godzin wychowawczych czy zajęć z plastyki.
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas I – VIII. Prace jury oceni w 2 kategoriach: klasy I – III oraz klasy IV – VIII.
Podpisane prace (maksymalnie dwie) oddajemy do p. Kardzis (budynek A), a w budynku B – zostawiamy w sekretariacie do 3 marca.
Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy!!! Zachęcamy do licznego udziału!!!
Regulamin w załączniku

Опікуни обласного гуртка, що діє в нашій школі, оголошують конкурс. Вона полягає в: 
- Підготовка плаката розміром Лодзь А2 або А1 за допомогою будь-якої техніки. Плакат обов'язково повинен містити придуманий слоган з рекламою 600-річчя нашого міста. Крім цього обов'язкового елемента, інші частини плаката не є обов'язковими. 
Та/або 
-Підготовка листівки / вітальної листівки для Лодзі з нагоди 600-річчя надання йому міських прав. Листівка повинна бути виготовлена самим автором або колективом. Формат і техніка – будь-який. 
У Конкурсі може брати участь один учень, команди по 2 особи або робота може бути підготовлена і виконана всім класом, наприклад, під час навчальних годин або занять мистецтвом. 
Учасниками Конкурсу можуть бути учні I - VIII класів. Журі оцінюватиме роботи у 2 номінаціях: I – III класи та IV – VIII. 
Підписані роботи (максимум два) передаються пані Kardzis (корпус А), а в корпусі Б – залишаємо в секретаріаті до 3 березня На переможців чекають призи та дипломи!!! Ми заохочуємо вас брати участь у великій кількості!!! 
Положення в додатку