SPOTKANIA Z AUTORAMI KSIĄŻEK / ЗУСТРІЧІ З АВТОРАМИ КНИГ

CYKL SPOTKAŃ Z AUTORAMI KSIĄŻEK – SPOTKANIE Z PANEM PAWŁEM WAKUŁĄ

06.02.23r. w naszej szkole odbyło się pierwsze z całego cyklu spotkanie autorskie z panem Pawłem Wakułą – pisarzem, ilustratorem, rysownikiem prasowym. Pan Paweł Wakuła jest autorem wielu książek dla dzieci np. „Jagiełło pod prysznicem” czy „Wielka historia małych miast”. W czasie spotkania klasy 4c, 4d, 5b, 5d i 6c miały okazję posłuchać ciekawych historii, które mają swoje miejsce w książkach tego autora, zobaczyć na własne oczy jak powstają ilustracje, a także zadać autorowi pytanie. Nasz gość opowiedział także o swojej pracy.
Spotkania z autorami w nasze szkole są możliwe dzięki Radzie Rodziców, która nawiązała współpracę z Wydawnictwem Literatura i sfinansowała cykl takich spotkań.

06.02.23р. у нашій школі відбулася перша з усієї серії зустріч з паном Павелом Вакулою – письменником, ілюстратором, карикатуристом преси. Пан Павел Вакула є автором багатьох дитячих книжок, наприклад, «Ягайло в душі» або «Велика історія малих міст». Під час зустрічі класи 4с, 4д, 5б, 5д та 6с мали змогу послухати цікаві історії, які мають своє місце в авторських книгах, на власні очі побачити, як створюються ілюстрації, та поставити запитання автору. Наш гість також розповів про свою роботу. Зустрічі з авторами в нашій школі можливі завдяки Батьківській раді, яка налагодила співпрацю з видавництвом «Література» і профінансувала серію таких зустрічей.