Zajęcia w Kuchcikowie / Заняття в Куччикові

Dnia 1 lutego 2023 klasa 2c w ramach realizacji projektu „Laboratoria przyszłości” uczestniczyły w zajęciach w „Kuchcikowie”. Dzieci wykorzystały swoją wyobraźnię i skonstruowały piękne budowle z mini wafli oraz klocków konstrukcyjnych. Dla wszystkich była to wspaniała zabawa oraz nauka współpracy, planowania i pobudzanie wyobraźni i kreatywności.

1 лютого 2023 року клас 2с в рамках проєкту «Лабораторії майбутнього» взяв участь у заняттях у «Куччиково». Діти використовували свою фантазію і будували красиві будівлі з міні-вафель і будівельних блоків. Це було дуже весело для всіх і навчитися співпрацювати, планувати і стимулювати уяву і творчість.