UWAGA! KOMUNIKAT WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO KO W ŁODZI

ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA TORY KOLEJOWE, ZBLIŻANIA DO TORÓW KOLEJOWYCH,
RZUCANIA W KIERUNKU TORÓW JAKICHKOLWIEK PRZEDMIOTÓW.
PROSZĘ O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI NA DWORCACH KOLEJOWYCH.