DRZWI  OTWARTE

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  182

14  MARCA  2019

GODZ. 17.00 – 19.00

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!