Ferie 2021

W okresie ferii zimowych Miasto Łódź w 28 szkołach lub placówkach oświatowych będzie realizować zajęcia zamknięte w formie półkolonii.
Zajęcia organizowane są dla uczniów klas I-IV.
Uczestnicy półkolonii będą mieć zapewnioną opiekę wychowawców w godzinach 7 – 17.
Organizatorzy wypoczynku – Szkoły pobierają opłatę za pobyt dziecka w wysokości 15 zł za jeden dzień pobytu, która przeznaczana  jest na zapewnienie uczestnikom wyżywienia.
Rekrutacja rozpocznie się 17 grudnia 2020 roku i prowadzona będzie indywidualnie przez każdą placówkę.