Zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021

Informujemy, że zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ulegają zmianie dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym kalendarzem roku szkolnego: