Powrót uczniów klas I-III do szkoły

Informujemy, że od 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej. Uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę zdalnie.

Powrót uczniów klas I-III do szkół odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID -19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

Procedura bezpieczeństwa