Tak się bawi Ib. Mimo ograniczeń wszystkim dopisuje humor.