Szkolny konkurs plastyczno-językowy „Picture Dictionary”

 

 

Regulamin szkolnego konkursu plastyczno-językowego

 

 

,,PICTURE DICTIONARY’’

 

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego słowa w języku angielskim.

Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności dzieci
 • poszerzanie słownictwa z języka angielskiego
 • doskonalenia umiejętności plastycznych
 • umożliwienie dzieciom zaprezentowania ich własnej twórczości

Kryteria oceny pracy plastycznej zgłoszonej do konkursu:

 • zgodność z regulaminem i tematyką
 • poprawność językowa
 • pomysłowość
 • estetyka pracy
 • samodzielność

Warunki konkursu:

 • konkurs organizowany jest dla uczniów klas I – III
 • każdy z uczestników może wykonać jedną pracę
 • format pracy: A3 lub A4
 • technika plastyczna: dowolna
 • praca konkursowa musi być podpisana (imię i nazwisko oraz klasa)
 • pracę konkursową należy przekazać nauczycielowi języka angielskiego pani Agnieszce Tracz lub pani Danucie Janczyk-Stępień (świetlica szkolna)
 • najciekawsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone
 • z najlepszych prac powstanie wystawa
 • termin składania prac: do 11 czerwca
 • ogłoszenie wyników odbędzie się w połowie czerwca na stronie internetowej naszej szkoły
 • laureaci za zajęcie I, II, III miejsca otrzymają dyplom oraz nagrodę rzeczową (organizator konkursu w szczególnej sytuacji przewiduje wyróżnienia)

 

Życzymy udanej zabawy i czekamy na Wasze prace!

Organizatorzy konkursu

Agnieszka Tracz i Danuta Janczyk-Stępień