Pewnego dnia, w pewnej sali,
uczniowie klasy ID kanapki wykonywali.
Były one piękne i zdrowe
oraz bardzo kolorowe.