Deszczowy rajd

W sobotę, 18 września, po raz pierwszy w tym roku szkolnym, Regionalni uczestniczyli w Rajdzie Czterech Kultur. Około 200 lat temu na tereny Królestwa Polskiego do osad fabrycznych zaczęli przybywać osadnicy. Zachęceni ofertą pracy przyjeżdżali szukać swojej „Ziemi Obiecanej”. Docierali ze Śląska, Czech, Krajów Niemieckich. Z czasem z niewielkiej Łodzi powstało wielkie przemysłowe miasto, ogromne fabryki z czerwonej cegły produkujące tysiące metrów materiałów. Rok 2021 przypomina te najdawniejsze wydarzenia, a kilkunastokilometrowa trasa rajdu poprowadziła przez miejsca związane z „Łodzią przemysłową”.

W wyznaczonych punktach na trasie na uczestników rajdu czekali przewodnicy PTTK, którzy opowiadali o słynnych fabrykantach, willach i pałacach oraz życiu robotników.

Łatwo nie było, ale wszyscy daliśmy radę. Na mecie czekały na nas słodkie upominki i pamiątkowe znaczki!

Dziękujemy za udział i zapraszamy na następne wycieczki – opiekunki koła – Joanna Bartczak i Sylwia Kardzis