PROJEKT BOHATERON

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

BohaterON w naszej szkole

W ramach projektu BohaterON nasi uczniowie przygotowali kilkadziesiąt listów i kartek dla uczestników Powstania Warszawskiego.  Wszystkie są bardzo ładne i estetyczne, wykonane różnymi technikami.  Na szczególną uwagę i wyróżnienie zasługują kartki przygotowane  na lekcjach  przez dzieci z klasy II b z p. Ludwiczak i p. Pakulską – Bem oraz II d z p. Domurat.  Do akcji włączyli się też uczniowie uczęszczający na zajęcia rewalidacyjne z p. Kośmider.

Uczniowie starszych klas kartki wykonywali w ramach projektu z historii i informatyki,  a listy pisali na języku polskim. Najlepsze prace zdaniem jury wykonali: Natalia Mendyka z 7 e i Olek Bem z 8 b. Drodzy Uczniowie! Możecie uznać, że tak naprawdę, to wszyscy jesteście wygrani, bo Wasze prace zostaną wysłane do fundacji, a następnie przekazane naszym Powstańcom! Być może ktoś dostanie liścik z odpowiedzią..

Kartki i listy, to jedna z form udziału w projekcie BohaterON.  Wszystkie klasy miały zajęcia o patronie szkoły, wzięliśmy udział w Dniu Patrona i w uroczystości odsłonięcia muralu, wielu nauczycieli  przeprowadziło dodatkowe lekcje o uczestnikach Powstania Warszawskiego i o bohaterach II wojny światowej. Klasy 7 c,7 e i 7 f wzięły udział w wycieczce do Warszawy, gdzie uczniowie obejrzeli m.in. Pomnik Małego Powstańca i odwiedzili groby Powstańców na Cmentarzu Powązkowskim.

Klasy 6 a, 7 a i 7 d w czasie wyjazdu na zieloną szkołę poznawały wydarzenia i miejsca związane
z II wojną światową, m.in.: Westerplatte, Sztutowo czy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Klasy VIII na lekcjach historii przybliżały sobie historię II wojny światowej i naszych bohaterów z tamtych czasów.

Za ogromną pracę i za wielkie serce wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom bardzo dziękuję?

Joanna Bartczak, koordynatorka projektu w szkole