Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi zaprasza do przetargu na zakup i wyposażenie szkoły w zakresie wyposażenia podstawowego i wyposażenia dodatkowego.
Link do przetargu:
https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml/module/postepowanie