Żegnamy wspaniałego człowieka i nauczyciela / Прощаємося з великою людиною і вчителем

Z wielkim bólem i smutkiem informujemy, że w dniu 16 listopada 2022 r. zmarła nasza Koleżanka Mariolka Zakrzewska – Orzeszek. Nauczycielka wielu pokoleń dzieci, wspaniała pedagożka, oddana swoim uczniom, ich rodzicom i polskiej myśli pedagogicznej, pełna empatii i zrozumienia najtrudniejszych spraw swoich wychowanków. Szczera i życzliwa koleżanka. Nasza szkoła poniosła niepowetowaną stratę…
Pogrzeb drogiej Mariolki odbędzie się w dniu 25 listopada, o godz. 13.15, na Starym Cmentarzu, przy ul. Ogrodowej.

З великим болем і сумом повідомляємо, що 16 листопада 2022 року померла наша колега Маріолка Закжевська – Оржешек. Вчителька багатьох поколінь дітей, чудова вихователька, віддана своїм учням, їхнім батькам і польській педагогічній думці, сповнена співпереживання і розуміння найскладніших питань своїх вихованців. Щирий і добрий друг. Наша школа зазнала непоправної втрати…
Похорон дорогої Маріолки відбудеться 25 листопада, о 13.15, на Старому кладовищі, на вулиці Огрудова.