BohaterON w naszej szkole / HeroON в нашій школі

Nasi nauczyciele i uczniowie po raz kolejny wzięli udział w projekcie BohaterON. Na stronie internetowej możemy przeczytać: „BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.”

W ramach projektu odbyły się liczne lekcje, np. w klasach 8 – dotyczące Powstania Warszawskiego, w klasach 3 a i 3 d – dzieciaki oglądały film, przygotowały życzenia i plakaty, klasa 5 b wysłuchała opowieści o czasach Powstania. Ósmoklasiści wzięli udział w wycieczce do Muzeum Powstania Warszawskiego, a klasy 3 d, 4 d i 5 b zwiedzały Stare Miasto w Warszawie i były przy pomniku Małego Powstańca, poznając historię tamtych wydarzeń.

Bardzo dziękuję WSZYSTKIM za udział w projekcie  – Joanna Bartczak, koordynatorka projektu w szkole.

Наші викладачі та студенти вкотре взяли участь у проекті BohaterON. На сайті ми можемо прочитати: «HeroON – включи історію! – загальнонаціональна кампанія на історичну тематику, спрямована на вшанування я учасників Варшавського повстання та популяризацію історії польського ХХ століття. Проект має на меті просвітити поляків, спираючись на розповіді повстанців, зміцнити почуття національної ідентичності, популяризувати патріотичні настрої та сформувати соціальну чутливість». В рамках проекту було проведено численні уроки, наприклад, у 8 класах – про Варшавське повстання, у 3 та 3 класах – діти переглянули фільм, підготували побажання та плакати, 5 клас Б слухав розповіді про часи повстання.
Восьмикласники взяли участь у поїздці до музею Варшавського повстання, а класи 3 д, 4 д і 5 б відвідали Старе місто у Варшаві і були біля пам'ятника Малому повстанцю, дізнавшись про історію тих подій.
Велике спасибі ВСІМ за участь у проекті - Йоанна Бартчак, координатор проекту в школі.