Festiwal Origami i wyniki konkursu „Sprawne ręce mam zabawkę zrobię sam”

24 kwietnia 2023 r. w budynku A odbył się Festiwal Origami. Dzieci z klas 1- 3 wspólnie wykonały papierowe składanki, z których powstała kolorowa łąka origami. Młodszym kolegom pomagali wolontariusze ze starszych klas jako  młodzi adepci sztuki origami. Efekt pracy uczniów można podziwiać na parterze i I piętrze. 

Podziwiać można było także wystawkę poświęconą sztuce origami. Zaprezentowane zostały  również prace wykonane przez uczniów na konkurs „Sprawne ręce mam zabawkę zrobię sam”, w którym nagrody zdobyli: 

Kategoria 1-3: 

1 miejsce
Michał Laskus klasa 2a 
2 miejsce
Maksymilian Krygier klasa 3a, 
Antonina Łubieńska klasa 3a, 
3 miejsce
Jasmina Hasan klasa 2a, 
Solomiia Jvanova klasa 3c, 

Kategoria 4-8: 

1 miejsce
Kamil Sas klasa 5c, 
2 miejsce
Alicja Wasiak klasa 6a, 
Amelia Sas klasa 4c, 
3 miejsce
Izabela Wieszczak klasa 4a 

Nagroda specjalna: 

Anna Jasińska klasa 3a, 
Szymon Kardzis klasa 3a. 

Nagrody

Laureaci otrzymali dyplomy i upominki. W ramach nagrody specjalnej uczniowie poprowadzą zajęcia prezentując swoje składanki uczestnikom konkursu. 

Był to czas wspólnej zabawy, radosnego, wiosennego święta origami w naszej szkole. 
Za współpracę, przygotowanie się do zajęć i piękne prace dzieciom i nauczycielom dziękują organizatorki Aleksandra Ludwiczak i Agnieszka Kośmider.

24 квітня 2023 року в корпусі А відбувся Фестиваль орігамі. Діти 1-3 класів разом робили паперові компіляції, з яких був створений барвистий луг орігамі. Молодшим колегам допомагали волонтери зі старших класів як юні адепти мистецтва орігамі. Ефектом від роботи студентів можна милуватися на першому та другому поверхах.  Також можна помилуватися виставкою, присвяченою мистецтву орігамі. Також були представлені роботи, виконані студентами на конкурс «У мене ефективні руки, я сам зроблю іграшку», в яких були завойовані наступні призові місця: 
Категорія 1-3: 
1-е місце

Michał Laskus klasa 2a 
2 місце
Maksymilian Krygier klasa 3a, 
Antonina Łubieńska klasa 3a, 
3 місце
Jasmina Hasan klasa 2a, 
Solomiia Jvanova klasa 3c, 
Категорія 4-8: 
1-е місце

Kamil Sas klasa 5c, 
2 місце
Alicja Wasiak klasa 6a, 
Amelia Sas klasa 4c, 
3 місце
Izabela Wieszczak klasa 4a 
Спеціальний приз: 
Anna Jasińska klasa 3a, 
Szymon Kardzis klasa 3a. 
Нагороди Переможці отримали дипломи та подарунки. В рамках спеціального призу студенти проведуть заняття, представляючи свої збірки учасникам конкурсу.  Це був час веселого, радісного весняного фестивалю орігамі в нашій школі. 
За співпрацю, підготовку до занять та красиві роботи діти та педагоги дякують організаторам Aleksandra Ludwiczak та Agnieszka Kośmider.