Międzyszkolny konkurs „I Ty zostaniesz Omnibusem”

30 marca w naszej szkole odbył się dla klas III pierwszy etap XXIII Międzyszkolnego Konkursu „I Ty zostaniesz Omnibusem”.
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Z każdej klasy do konkursu przystąpiło kilku chętnych uczniów, którzy dzielnie zmierzyli się z pytaniami obejmującymi różne zakresy wiedzy. Trójka uczniów z najlepszymi wynikami będzie Nas reprezentować w II etapie konkursu.

30 березня у нашій школі відбувся для ІІІ класів перший етап ХХІІІ міжшкільного конкурсу «І ти станеш омнібусом». Конкурс проходить під почесним патронатом директора Центру підготовки та практичної підготовки викладачів м. Лодзь. З кожного класу до конкурсу приєднувалося кілька охочих учнів, які сміливо стикалися з питаннями, що охоплюють різні галузі знань. Троє студентів з найкращими результатами представлятимуть нас у другому етапі конкурсу.