Lekcja historii w terenie

W środę, 25 X, klasa 8 a uczestniczyła w lekcji historii na stacji Radegast. Najpierw przeszliśmy wzdłuż murów cmentarza żydowskiego, a potem dotarliśmy do wyjątkowego, a tak mało znanego miejsca – Stacji Radegast.

Stacja Radegast jest zabytkowym budynkiem kolejowym z 1941 r. W czasie II wojny światowej była ona związana z gettem, utworzonym przez Niemców w 1940 r. w Łodzi. Od stycznia 1942 r. Stacja stała się miejscem, z którego wywożono ludność żydowską do obozów zagłady w Chełmnie nad Nerem i Auschwitz-Birkenau. Dziś budynek ten jest miejscem pamięci, elementem Pomnika Zagłady Litzmannstadt Getto, powstałym w 2004 r.

Co innego czytać w podręczniku i słuchać o okupacji i okrucieństwach Niemców, a co innego iść śladami ludzi i przeżyć tę historię w autentycznej scenerii z tamtych lat!

Урок історії в полі У середу, 25 жовтня, 8-а клас взяв участь в уроці історії на станції Радегаст. Спочатку ми пройшлися стінами єврейського кладовища, а потім дійшли до унікального, поки що маловідомого місця – станції Радегаст. Станція Радегаст – історична залізнична будівля 1941 року. Під час Другої світової війни він був пов’язаний з гетто, створеним німцями в 1940 році в Лодзі. З січня 1942р. Станція стала місцем, з якого єврейське населення депортували до таборів смерті в Хелмно-над-Неремі та Аушвіц-Біркенау. Сьогодні будівля є меморіальним місцем, частиною Меморіалу Голокосту в гетто в Ліцманштадті, створеного у 2004 році. Одна справа читати в підручнику і чути про окупацію і звірства німців, але зовсім інша справа йти по стопах народу і переживати цю історію в автентичних пейзажах тих років!