Festiwal Origami

7 listopada 2023 r. w budynku A odbył się Festiwal Origami w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO. Dzieci z klas 1- 3 wspólnie wykonały papierowe składanki, z których powstał podwodny świat origami. Młodszym kolegom pomagali wolontariusze ze starszych klas 4a, 6a i 7a, jako młodzi adepci sztuki origami. Efekt pracy uczniów można podziwiać na parterze i pierwszym piętrze.

Podziwiać można było także wystawkę poświęconą sztuce origami. Zaprezentowane zostały również prace wykonane przez uczniów na konkurs „Sprawne ręce mam zabawkę zrobię sam”.  Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody. W ramach nagrody specjalnej uczennica poprowadzi zajęcia prezentując swoją składankę uczestnikom konkursu.

Był to czas wspólnej zabawy, radosnego, jesiennego święta origami w naszej szkole.

Kierujemy szczególne podziękowania do osób, które włączyły się w przeprowadzenie imprezy tj. paniom: Sylwii Kardzis, Agnieszce Burdzińskiej, Agnieszce Walczakiewicz i Joannie Dolder. Dziękujemy również pozostałym nauczycielom za zaangażowanie i współpracę, a dzieciom za piękne prace origami.

Dzięki Radzie Rodziców udało się zorganizować poczęstunek i napoje dla wolontariuszy.

Organizatorki Katarzyna Wypiorczyk – Przygoda, Agnieszka Banasiak, Agnieszka Kośmider.

Praca klasy 1d:

praca zrobiona z mniejszych prac origami

Фестиваль орігамі

7 листопада 2023 року в корпусі А відбувся Фестиваль орігамі в рамках проекту, що співфінансується Програмою Фонду громадських ініціатив FIO. Діти 1-3 класів разом робили паперові складанки, з яких був створений підводний світ орігамі. Молодшим колегам допомагали волонтери зі старших класів 4а, 6а та 7а, як юні адепти мистецтва орігамі. Ефектом роботи учнів можна милуватися на першому та другому поверхах.

Також проходила виставка, присвячена мистецтву орігамі. Були представлені роботи, виконані учнями на конкурс «Вмілі руки маю – зроблю іграшку сам». Переможці конкурсу отримають дипломи та цікаві призи. В рамках спеціального призу учениця проведе заняття з орігамі з учасникам конкурсу.

Це був час, весело проведений разом, також цікаве осіннє свято орігамі в нашій школі.

Ми хотіли б висловити особливу подяку людям, які долучилися до заходу, а саме: Сільвії Кардзіс, Аґнєшці Бурдзінській, Аґнєшці Вальчакевич та Йоанні Долдер. Ми також хотіли б подякувати іншим вчителям за їхню відданість і співпрацю, а дітям за їхні прекрасні роботи орігамі.

Завдяки Батьківській раді вдалося організувати частування та напої для волонтерів.

Організатори: Катажина Випьорчик – Пшигода, Агнешка Банасяк, Агнешка Космідер.