Podsumowanie akcji BohaterON

Nasi nauczyciele i uczniowie po raz kolejny wzięli udział w projekcie BohaterON. Na stronie internetowej możemy przeczytać: „BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.”

W ramach projektu odbyły się liczne lekcje, np. w klasach 8 – dotyczące Powstania Warszawskiego. Ósmoklasiści przygotowywali także na zajęciach WOS plakaty o tematyce patriotycznej. Zdjęcia prac dołączaliśmy do życzeń, których wysłaliśmy bardzo dużo. Oddzielnie klasy i oddzielnie wielu uczniów i rodziców. Na zajęciach historii w klasach 4-7 akcja BohaterON była promowana, nauczyciele zachęcali uczniów do składania podziękowań i wsparcia żyjących Powstańców.

Byliśmy też w wielu miejscach związanych z II wojną światową, m.in. w Warszawie, a w Łodzi na stacji Radegast oraz w Muzeum Tradycji Niepodległościowych na Radogoszczu, gdzie wzięliśmy udział w warsztatach o sytuacji łodzian w czasie okupacji hitlerowskiej.

Dziękuję całej społeczności szkolnej za dotychczasowy udział w tym wyjątkowym projekcie i jednocześnie informuję, że do 30 listopada można jeszcze włączyć się. O szczegółach dowiesz się tutaj: https://wpis.dumnizpowstancow.pl/o-akcji

Joanna Bartczak, koordynatorka projektu w szkole

Підсумки кампанії BohaterON

Наші викладачі та студенти в черговий раз взяли участь у проекті BohaterON. На сайті можна прочитати: «HeroON – вмикай історію! – це загальнонаціональна історична кампанія, спрямована на вшанування пам’яті та вшанування учасників Варшавського повстання та популяризацію історії Польщі у ХХ столітті. Проект спрямований на виховання поляків на основі історій повстанців, зміцнення почуття національної ідентичності, пропаганду патріотичних настроїв та формування соціальної чутливості».

В рамках проекту було проведено численні уроки, наприклад, у 8 класі – про Варшавське повстання. Восьмикласники також підготували патріотичні плакати під час уроків WOS. До побажань ми прикріпили фотографії робіт, яких надіслали дуже багато. Окремі класи та окремо кілька учнів та батьків. На уроках історії у 4-7 класах пропагувалася акція «БохатерON», вчителі заохочували учнів висловлювати свою вдячність та підтримувати живих повстанців.

Ми також побували в багатьох місцях, пов’язаних з Другою світовою війною, m.in у Варшаві, а також у Лодзі на станції Радегаст та в Музеї традицій незалежності в Радогощі, де брали участь у майстер-класах про становище мешканців Лодзі під час нацистської окупації.

Хочу подякувати всій шкільній спільноті за участь у цьому унікальному проєкті, а заодно повідомляю, що долучитися можна до 30 листопада.

Детальніше про деталі можна дізнатися тут: https://wpis.dumnizpowstancow.pl/o-akcji.

Йоанна Барчак, координаторка проекту в школі