Postanowienia na nowy rok klasy 1a i 1d

NOWOROCZNE POSTANOWIENIA

Klasa 1a i 1d po świątecznej przerwie przywitała Nowy Rok 2024. W czasie przeprowadzonej rozmowy na temat noworocznych postanowień uczniowie w ramach edukacji plastyczno – technicznej wykonali z papieru opaski.

Noworoczne postanowienia dzieci były bardzo ciekawe i zaskakujące. Życzymy wszystkim uczniom wytrwałości w swoich postanowieniach.

Galeria zdjęć:

zdjęcie pokolorowanych opasek w kształcie koron.

Postanowienie noworoczne to tradycja. Każdego roku miliony ludzi podejmują je w nadziei na wywołanie pozytywnych zmian. Zwykle postanawiamy zmienić niepożądaną cechę lub zachowanie, osiągnąć osobisty cel lub w inny sposób poprawić swoje życie.

Czy postanowienia noworoczne mają sens? Otóż mają, gdy wypływają z prawdziwej potrzeby planującego i jeśli przybliżą w stronę takiego stylu życia, który tej osobie będzie służył. 

НОВОРІЧНІ ОБІЦЯНКИ

Класи 1а та 1д зустріли Новий 2024 рік після різдвяних канікул. Під час розмови про новорічні обіцянки учні виготовили паперові браслети в рамках своєї художньо-технологічної освіти. Дитячі новорічні обіцянки були дуже цікавими та несподіваними. Бажаємо всім студентам наполегливості у своїх рішеннях.

Новорічна обіцянка – це традиція. Щороку мільйони людей приймають їх у надії на позитивні зміни. Зазвичай ми вирішуємо змінити небажану рису або поведінку, досягти особистої мети або іншим чином поліпшити своє життя.

Чи мають сенс новорічні обіцянки? Що ж, вони це роблять, коли вони виникають через реальну потребу планувальника і якщо вони наближають їх до способу життя, який буде служити цій людині.