Pomoc w korzystaniu z dziennika Librus

Szanowni rodzice i opiekunowie!

W związku z organizacją pracy zdalnej, w której narzędziem jest m.in. elektroniczny dziennik Librus, prosimy, aby pytania dotyczące użytkowania dziennika, haseł, problemów z logowaniem kierować drogą e-mailową do Administratorów:

p. Katarzyna Janowska: k.janowska@sp182.elodz.edu.pl  – klasy 1-3

p. Agnieszka Bienias: a.bienias@sp182.elodz.edu.pl  – klasy 4, 5 i 8

p. Przemysław Wegenko: p.wegenko@sp182.elodz.edu.pl   – klasy 6-7