Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice,
uprzejmie informujemy, iż nabór do klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 182 w Łodzi na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 stycznia 2022 r.

Prosimy o zapoznanie się z zasadmi naboru oraz terminami postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2022/2023 – załączniki nr 2 i nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2022  Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas pierwszych i oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2022/2023.

Więcej na stronie Urzędu Miasta Łodzi.